Magazín MAVLAST

Produkty a služby na internete

Daňové priznanie Bratislava pre firmy

Dane – problematika, ktorá trápi nejedného z nás. Prichádzame s nimi do styku prakticky každý deň. Daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľnosti alebo rôzne iné druhy daní sú to, čo je povinný odvádzať takmer každý z nás. Záleží však na mnohých faktoroch, či konkrétna právnická alebo fyzická osoba bude musieť dane do štátneho rozpočtu odviest. Hľadáte aj vy niekoho, kto Vám pomôže vyplniť daňové priznanie Bratislava správne? Nie je to nič zložité v prípade, ak človek vie, ako na to!

Daňová sústava a základné rozdelenie daní

Daňové priznanie Bratislava a jeho odovzdanie
Daňová sústava a daňové priznanie

So slovom dane sa stretávame pomerne často. Čo však toto slovo znamená a čo všetko v sebe zahŕňa? Daň predstavuje štátom vyberanu sumu, ktorá plynie do štátneho rozpočtu. Môže sa vzťahovať na rôzne oblasti. Najčastejšie sa dane delia na:

  • priame dane: v prípade priamych daní je platiteľom aj daňovníkom tá istá osoba. Znamená to, že ak ste napríklad majiteľom bytu, ste povinný odvádzať do štátneho rozpočtu daň z nehnuteľnosti. Okrem dane z nehnuteľnosti do tejto kategórie patrí aj daň z príjmu alebo daň z motorového vozidla. 
  • nepriame dane: sú do štátneho rozpočtu odvádzané nepriamo, a to tak, že si zahrnuté v cene výrobku alebo služby. Jedna sa najčastejšie o daň z pridanej hodnoty a zo spotrebného tovaru, o to ako napríklad daň z alkoholu, liehovín alebo tabaku. Patrí sem tiež aj daň z minerálnych olejov. 

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb 

Fyzické osoby sa najčastejšie stretávajú s daňou z príjmov fyzických osôb. Jedna sa o daň, ktorá je vyberaná z príjmov daňovníka za určité obdobie, spravidla jeden rok. Okrem toho sem patrí aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z akejkoľvek činnosti ktorú upravuje pracovnoprávny vzťah či rôzne ostatné príjmy, ako napríklad výhra v lotérii. Fyzická osoba je povinná každý rok spraviť daňové priznanie, ktoré určujú, aký vysoký bude odvod daní do štátneho rozpočtu. Jedna sa spravidla o predchádzajúci kalendárny rok. Základom daňového priznania je tlačivo na jeho vyplnenie. Ak viete, ako na to, jeho vyplnenie vám bude trvať naozaj chvíľku. Pre mnoho ľudí je však toto tlačidlo mätúce a nevedia ako na to. Ak si ani vy nie ste istí, ako ho vyplniť správne, vyskúšajte daňové poradenstvo Bratislava! Na stránke https://www.easystart.sk/ nájdete všetky potrebné informácie o daniach a daňovom poradenstve ako takom. Zorientujete sa v daňovej sústave aj vy!