Prachovské skály a Jičínsko

Popis:

Prachovské skály jsou nejnavštěvovanějším prostorem v okolí Jičína. Je to pískovcové skalní město na jižním okraji Českého ráje v zalesněném terénu, 7 km severo-západně od Jičína. Rozlohou je neveliké, ale turisticky a horolezecky bohaté skalními seskupeními s prehistorickými nálezy; je chráněno jako přírodní rezervace.
Četné rokle, strže, úžlabiny, vyhlídky, osamocené pískovcové věže, jehly i skupinové skalní bloky (soustředěné na poměrně malém prostoru jižně od hlavní komunikace) a další méně vyhledávané skály (v severní a západní části prostoru) vytvářejí z Prachovských skal významný turistický objekt.
Nejzajímavější partie skal jsou snadno přístupné po bezpečných turisticky značených cestách, a mnoho překrásných vyhlídek zajišťuje dokonalý přehled prostoru Prachovských skal. Prachovské skály jsou státní přírodní rezervací a takto chráněny již od roku 1933. Snaha ochránců přírody byla završena v roce 2002 připojením přírodní rezervace Prachovské skály k Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
V Prachovských skalách se setkáte s tzv. kamennými voštinami, jimž se říká aeroxysty. Je to povrchová modelace horniny důlky a drobnými otvory. Vznikají větráním horniny, na němž se podílejí klimatické příčiny (voda, mráz, vítr, déšť) a lišejníky a mechy, které rozrušují některá měkká místa obnažených skalisek.
Prachovské skály byly v pravěku na mnoha místech sídlištěm lužického lidu (10.-7. stol. př. n. l.), od 6.-10. staletí byly celé Prachovské skály osídleny Charváty. (Starý hrádek, Nový hrádek, Na skalách, Na stájích, u hotelu Skalní město nad Prachovem). Zachovaly se zbytky valů a mohyly.
Prachovské skály jsou důležitým turistickým centrem v okolí Jičína a na jejich obvodu i uvnitř skal jsou pro provoz cestovního ruchu vytvořeny materiální podmínky.
Hlavní partie skal jsou v okolí turistické chaty. Ty jsou též střediskem horolezců.
K exponovaným horolezeckým partiím patří věže Krkavčích skal (Obelisk), u Prachova Mouřenín, na Zadní Točenici Dráždánská, Smítkova a Svatováclavská věž, v prostoru Babince Dvoukamenná věž.

 
vytisknout
Partnerské weby