Křivoklátsko a Rakovnicko

Křivoklátsko a Rakovnicko se rozprostírají okolo průmyslových měst Kladna a Rakovníku. Je to velmi pozoruhodná krajina listnatých lesů, proslulých hradů a zámků, která je rájem turistů,

Území oblasti se rozprostírá západně od hlavního města Prahy. Svým návštěvníkům nabízí kromě řady historických a kulturních zajímavostí i cenné přírodní lokality. Oblast  tak se svými chatami, kempy a tábořišti patří mezi nejoblíbenější  lokality v republice pro odpočinek, turistiku a rekreaci.  O tomto kraji psal nezapomenutelně ve svých povídkách významný český spisovatel Ota Pavel.

Milovníci přírody ocení zachovalou krajinu v okolí řeky Berounky s hlubokými smíšenými a listnatými lesy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Jeho zásadní část se nachází na východě a jihovýchodě Rakovnicka s osou tvořenou údolím řeky Berounky. Více než polovinu území pahorkatiny, rozbrázděné údolími s mnoha vodními toky, pokrývají lesy, které si uchovaly většinou původní skladbu. K nejzajímavějším přírodním památkám patří Čertová skála, tyčící se nad údolím Berounky.
CHKO Křivoklátsko nabízí bohatou síť turistických cest a naučných stezek (Křivoklát/školní/Brtka a další) a vodáckou stezku Berounka (od Zvíkovce do Zadní Třebáně o délce 60 km).

Z kulturně historických památek Křivoklátska a Rakovnicka patří k zajímavým zámek Zbiroh, zříceniny hradů Točník a Žebrák a hrad Křivoklát - jeden z nejzachovalejších gotických hradů.

 
vytisknout
Partnerské weby