Kokořínsko

Chráněná oblast Kokořínsko byla vyhlášená v roce 1976. Rozkládá se na ploše 272 km2 v oblasti České křídové tabule. Do pískovcových plošin jsou hluboce zaříznutá kaňonovitá údolí, na jejichž okrajích se zvětráváním vytvořila četná skalní města. Pro oblast jsou charakteristické různé útvary vzniklé selektivním zvětráváním nehomogenní horniny - nejznámější z nich, Kokořínské pokličky, má chráněná krajinná oblast ve znaku. Skrze pískovcové kry pronikají na povrch znělcová, čedičová a trachytová tělesa tvořící dominanty krajiny - Vlhošť, Ronov a Vrátenská hora. Různorodost přírodních podmínek má za následek pestrou skladbu rostlinných společenstev od chladnomilných na inverzních dnech kaňonů přes výjimečně cenné mokřadní ekosystémy v potočních nivách až po výrazně teplomilná společenstva na skalních stepích.

Turistickou atraktivitu kromě přírodních zajímavostí zvyšují hrady Kokořín a Houska, dále pak zámek Horní Vidim a typická lidová architektura. Roubená, hrázděná i zděná architektura je jedinečná nikoli pouze sama o sobě, ale také díky svému organickému propojení s okolní krajinou v rámci historické sítě osídlení. V mnoha případech tvoří celá funkční sídla, která jsou zařazena do památkových rezervací a památkových zón. Za návštěvu stojí Mšeno a Dubá. Bezesporu zajímavé jsou také sochy V. Levého, např. Harfenice nebo Čertovy hlavy.
.

 
vytisknout
Partnerské weby