Krušné hory - Chomutovsko

Chomutovsko leží v nejzápadnější části Ústeckého kraje a svojí rozlohou 935 km čtverečných se řadí do skupiny středně velkých regionů České republiky. Svým charakterem patří mezi regiony průmyslově - zemědělské.

Pro region jsou charakteristická tři hlavní územní pásma - horské, podhorské a nížinné.Tato pásma se od sebe výrazně odlišují. Na severu a severozápadě se nachází horské pásmo Krušných hor, jež prakticky vytváří státní hranici.

V podhorské části je soustředěna těžba surovin, výroba elektrické energie a rozhodující část společenské a technické infrastruktury. Je to část silně urbanizovaná se sídly městského charakteru.
V jižní až jihovýchodní části regionu se nachází nížinná zóna s nadmořskou výškou od 260 do 400 metrů nad mořem, kde jsou vhodné podmínky pro zemědělskou činnost. Zemědělství je provozováno zhruba na 40 tisících hektarech zemědělské půdy. Lesní půda zaujímá 28 % rozlohy území regionu.

Oblast Podkrušnohoří a území na jihu regionu leží v takzvaném "dešťovém stínu" Krušných hor a Doupovských vrchů. Na území regionu u Chomutova je přírodní Kamencové jezero o rozloze 16,3 ha, které je využíváno k rekreaci.

Všeobecně se tvrdí, že jezero vzniklo zatopením dolu na kamenec a síru. I když tato fáma není zcela pravdivá, přece jen ji nelze zamítnout. Nesporné je, že " mrtvý" rybník či jezero vzniklo mnohem dříve, než se počalo s těžbou kamence. Že vodní plocha je skutečně jezerem a nikoliv rybníkem, je prokázáno i tím,že nevzniklo uměle, ale lidská ruka proti němu vždy bojovala a snažila se je likvidovat.

Regionem procházejí důležité dopravní tepny. Železniční spoje Chomutov - Ústí nad Labem, Chomutov - Praha a Chomutov - Cheb zabezpečují jak přepravu osob, tak hlavně dopravu zboží do jiných oblastí. Nejvýznamnější silniční komunikací je silnice I/13 (Karlovy Vary - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Jirkov - Most - Děčín) a silnice I/7 (Praha - Louny - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána - hraniční přechod SRN).

Ve státním seznamu kulturních památek je v regionu Chomutov vedeno 774 nemovitostí (42 kostely, 13 zámků - k nejznámějším patří zámek Klášterec nad Ohří s expozicí porcelánu a zámek Červený Hrádek, větší množství soch, zemědělských usedlostí, chalup a zřícenin hradů - například Hasištejn, Šumná, Perštejn).

Region se může pochlubit městskou památkovou rezervací v Kadani, městskou památkovou zónou v Chomutově a Klášterci, zámeckými parky na Červeném Hrádku, v Klášterci nad Ohří, v Mašťově a ve Vintířově. Chomutov může nabídnout Podkrušnohorský zoopark a městský park.

Mezi chráněné území Chomutovska můžeme vzpomenout např. Novodomské rašeliniště, jedná se o Národní přírodní rezervaci, zozsáhlé rašeliniště jižně od silnice Pohraniční -- Načetín asi 2 km od státní hranice se SRN.

Národní přírodní rezervace Jezerka , v rezervaci je chráněn nejpřirozenější a nejza­chovalejší smíšený porost na jižních svazích vý­chodní části Krušných hor, pokrývající strmé skalnaté svahy Jezeří. Bukové porosty dosahují stáří zhruba 250 let, na vrcholu Jezeří se nachá­zí jedna z nejvýše položených doubrav v České republice.
 

 
vytisknout
Partnerské weby