Svitavsko

Mikroregion Svitavsko se nachází ve střední části okresu Svitavy. Patří k oblastem s nižším než průměrným osídlením v České republice, a proto je vyhledáván turisty, kteří touží po výletech a regeneraci sil v klidné a dosud ekologicky vyvážené krajině. Území mikroregionu náleží k povodí řeky Svitavy a zaujímá plochu téměř 230 km2, na které ve dvou městech a čtrnácti obcích žije téměř 25 tisíc obyvatel. Mikroregion vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými vazbami.
Původně bylo okolí Svitav zalesněno hlubokými hvozdy, v nichž tu a tam vyrostla malá osada. Vesnice v okolí Svitav ukrývají poklady národní kultury. Ves Koclířov je známá kolejí redemptoristů, jež byla první kolejí tohoto řádu v Čechách. Koclířovský hřbitov zdobí fascinující Křížová cesta s kaplí Božího hrobu.
Skvost architekruty představuje dřevěná zvonice v Kamenné Horce z XV. století. Jižně od Svitav - v údolí řeky Svitavy - leží Březová nad Svitavou. Kraj je opředen mnoha pověstmi o ukrytých pokladech, skřítcích a čarodějích. A právě zde je možné setkat se s názvy Čertovy díry nebo Čertovo úžlabí. Je to karajina nespoutaných krás a přírodního bohatství.
Město Svitavy nabízí kostel Sv. Jiljí, který je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Založen premonstráty někdy kolem roku 1167. Původně románský, přestavěn do nynější raně barokní podoby. Kostel byl původně farním, později hřbitovním. Hřbitov s kostnicí. Kostnice byla postavena v roce 1646. Hřbitov vznikl roku 1576, později byl několikrát rozšiřován.
Město Litomyšl je jedním z nejstarších českých měst. Je střediskem kultury a vzdělanosti a bylo založeno při Trstenické stezce, spojující Čechy s Moravou. Zdejší areál renesančního zámku ze 16.století je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mimořádně cenné je zámecké divadlo z 18.století a v zámeckém pivovaru se narodil v roce 1824 hudební skladatel Bedřich Smetana. Ve městě se také koná každoročně hudební festival Smetanova Litomyšl.
Jevíčko patří k nejstarším městům oblasti a založeno bylo již v r.1220. Původně gotické architektonické památky nesou stopy pozdějších renesančních a barokních úprav. Můžeme obdivovat kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kostel sv.Bartoloměje. Jevíčko bylo v minulosti místem s významnou židovskou komunitou, kterou připomíná dodnes přístupná synagoga. K unikátním památkám patří městská věž ze 16.století. Město svojí geografickou polohou na hranici Malé Hané se odlišuje nářečím, zvyky, folklórem i polohou v úrodné nížině. Okolí je jako stvořené pro rodinnou dovolenou s možnostmi koupání, cykloturistiky a pěších výletů.


 
vytisknout
Partnerské weby