Pošumaví

Turistický region Šumava se nachází na jihozápadě České republiky. Představuje asi 120 km dlouhé a maximálně 45 km široké souvisle zalesněné pásmo. Na jeho území je od roku 1993 vyhlášen Národní park Šumava. Při návštěvě Pošumaví se turisté mohou seznamovat s okolní neporušenou přírodou, hlubokými lesy, bystřinami a jezery, která jsou dostupná jak v letní, tak i v zimní turistické sezoně.
V současné době se neustálým zlepšováním poskytovaných služeb tento region dostal na vysokou úroveň a může návštěvníkům ze zahraničí i z tuzemska poskytnou služby na srovnatelné úrovni s ostatními zeměmi Evropské unie. Z hlediska forem cestovního ruchu může Pošumaví nabídnout návštěvníkům rekreační cestovní ruch, poznávací cestovní ruch, kulturní cestovní ruch a sportovně turistický cestovní ruch.
Celá oblast Šumavy a šumavského podhůří je velice atraktivním a hojně vyhledávaným turistickým cílem, který svým návštěvníkům nabízí bohatý, krásný a rozmanitý výběr všech různých možností a příležitostí, jak zde co nejpříjemněji strávit svůj volný čas nebo dovolenou bez rozdílu věku, barvy pleti, vyznání či pohlaví. Krásný kout české země zapůsobí na všechny vaše smysly.
Přivítá Vás a na duši pohladí zdejší krásná a zachovalá příroda tvořená rozsáhlými lesy, voňavými kvetoucími loukami, obhospodařovanými políčky společně s modravými potoky, potůčky, studánkami a říčkami. Otevře se Vám vlídná náruč malebných venkovských vsí, městeček a měst, které zdobí množství lidových staveb a stavení. Naleznete zde mnoho historických, kulturních i přírodních památek a zajímavostí, které z Vaší návštěvy učiní nevšední zážitek.
Region Pošumaví z pohledu územního členění státu zasahuje do dvou krajů, Plzeňského a Budějovického. Leží na území okresů Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Pošumaví není jenom českým turistickým rájem, ale jeho území a aktivity na něm konané zasahují také do Rakouska a SRN. Národní park Šumava, spolupracuje s národními parky na Bavorské straně Šumavy a v Rakousku.
Klimaticky se Šumava vyznačuje střídáním vlivů podnebí přímořského a vnitrozemského. Nižší polohy jsou i teplejší a mají menší množství atmosférických srážek. U vyšších poloh je tomu naopak. Podhůří Šumavy na české, bavorské i rakouské straně je mírně teplou klimatickou oblastí. Nejvyšší sněhová pokrývka je kolem státní hranice, oblast mezi Debrníkem a Černou Horou a mezi Třístoličníkem a Smrčinou.
Celý mikroregion je protkán sítí cykloturistických tras vhodných jak pro méně zdatné cyklisty, tak i pro ty náročnější, věnující se horské cykloturistice.
Pošumaví bohatou nabídkou své návštěvníky určitě nezklame. Pojďte se přesvědčit i vy.

 

 

 

 

 
vytisknout
Partnerské weby