Kokořínsko a Máchův kraj

Dominantou Máchova kraje, který v minulosti učaroval mnohým osobnostem české kultury, je hrad Bezděz, který se zachoval v původní podobě až do dnešních dní. Nejnavštěvovanějším místem oblasti je Máchovo jezero a letoviska Staré Splavy a Doksy především v letních měsících. V této době je jezero s písčitými plážemi rájem milovníků koupání a vodních sportů. Okolní krajina nabízí návštěvníkům mnoho příležitostí k procházkám po místních vrších, odkud je hezký rozhled po kraji. V okolí jsou rozlehlé lesy, kde nacházejí zalíbení ti, kteří rádi houbaří a sbírají různé lesní plody, jako jsou borůvky nebo brusinky.
Střední a jižní část Českolipska je dnes nazývána Máchovým krajem. Právem. Český romantický básník Karel Hynek Mácha prošel tento kraj křížem krážem. Na prašných cestách mohl potkávat látkami a sklem napěchované vozy formanů a v útulných hospůdkách se seznamovat s místními pověstmi. Časy se však mění. Z Hiršberského rybníka se stalo turisticky vyhledávané Máchovo jezero, vozy formanů nahradily nákladní automobily a útulnou hospůdku musíme na svých výletech dlouze hledat. Ale přes všechno, co nová doba do tohoto kraje přinesla, je tu stále krásně. Rybníky a jezera, písek a borovice... Zeměpisně je Českolipsko oním správným českým severem, severočeským pohraničím, krajem, jímž proniká část Českého středohoří a od severu chrání Lužické hory. Centrum Českolipska je vyplněno rozsáhlými plochami rybníků, které s okolní divukrásnou přírodou byly za první republiky turisty nazývány severočeskou Riviérou. Romantika v tvářnosti kraje se tu stále snoubí s romantikou skal a hradních zřícenin, jichž tu dějiny nakupily 64, množství na tak malé ploše nevídané.
Po Máchově kraji je rozeseto velké množství rybníků, ty přístupné se bývají v létě obloženy rekreanty a příznivci vodních sportů. Nejznámějším cílem je Velký rybník, dnešní Máchovo jezero. Původní rybník založil český král a římský císař Karel IV. v roce 1367. Dnes se kolem něho soustřeďuje největší množství rekreačních zařízení. Poblíž Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře jsou k nalezení rybníky Horecký a Hamerský. Velmi zajímavá je soustava tzv. Holanských rybníků. Z hlediska ornitologie je významnou lokalitou Novozámecký rybník.
Nejkrásnější a nejzajímavější místa oblasti spojuje slušně hustá síť značených cest Klubu Českých turistů. V okolí Máchova jezera je i dostatek rekreačních zařízení vytvářejících zázemí pro rodinnou rekreaci, ale jakmile se člověk pustí do odlehlejších koutů - například do bývalého vojenského prostoru - je potřeba počítat s tím, že se vzdálenost mezi jednotlivými možnostmi ubytování nebo občerstvení prodlužuje. Vzhledem k charakteru krajiny i k nadmořské výšce je pěší turistika v extrémnější podobě obvyklá i v zimě - Máchův kraj není příliš stavěn na zimní sporty.

 
vytisknout
Partnerské weby