Jižní Morava

Jižní Morava je hospodářsky významným regionem v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem, který odedávna představuje strategickou křižovatku Evropy.
Její jádro se nachází v krajině úvalů kolem řek Moravy a Dyje, v oblasti, která patří nejen k nejteplejším a nejúrodnějším u nás, ale která nese i nejstarší stopy osídlení na našem území.

Jižní Morava předkládá svým návštěvníkům rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek, na své si přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci židovských památek.
Česká republika se může pochlubit dvanácti lokalitami, které byly zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Z tohoto počtu se jižní Morava pyšní celkem šesti lokalitami a to Historickým jádrem v Telči (1992), Poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou (1994), Lednicko-valtickým areálem (1996), Zahradami a zámkem v Kroměříži (1998), Vilou Tugendhat v Brně (2001) a Židovskou čtvrtí a bazilikou sv. Prokopa v Třebíči (2003). Příjemným zpestřením toulek jižní Moravou bývají také návštěvy zámků a hradů, např. v Lednicko - Valtickém areálu, na brněnsku nebo Pálavě. Oblast je protkána cyklostezkami, což potěší zejména milovníky cyklistických výletů.
Jižní Morava a především Slovácko jsou známé především svým folklorem. Pestré kroje, dávné obyčeje a zapomenutá řemesla jsou součástí každodenního života - a to už vůbec nemluvíme o charakteristickém nářečí, něžně lyrických i rázně rytmických lidových písních, tanci a cimbálové muzice, jejichž krásu si můžete vychutnat na četných moravských národopisných slavnostech.

Jižní Morava okouzluje návštěvníky také rozmanitostí a bohatstvím svých přírodních krás. Právě zde v roce 1956 vznikla první moravská chráněná krajinná oblast - Moravský kras - a že tu leží rovněž jeden ze čtyř národních parků České republiky - Národní park Podyjí. V oblasti objevíte pečlivě obdělávané vinice a ovocné sady, četná místa s výskytem teplomilné flory a fauny, rozsáhlé komplexy lužních lesů i vodní plochy, které jsou rájem vodního ptactva. O několik desítek let později byla na jihovýchodě regionu zřízena CHKO Bílé Karpaty. Svým charakterem mohou Bílé Karpaty sloužit jako modelové území pro koexistenci zájmů ochrany přírody s hospodářskými aktivitami respektujícími ekologickou únosnost území a jeho přírodní podmínky. Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin.

Jižní Morava nabízí aktivní využití volného času, odreagování, odpočinek, zábavu i dobrodružství. Rekreační možnosti zde sahají od výletů pěšky i na kole přes horolezectví až po plavání, surfing nebo prosté lenošení na slunci. Nesmíme zapomenout ani na rybářské či lovecké revíry, které díky příhodným klimatickým a přírodním podmínkám patří mezi nejbohatší a nejvyhledávanější v České republice, zimní sporty, jízdy na koni či vyhlídkové lety.

 
vytisknout
Partnerské weby