Jeseníky a Rychlebské hory

Jeseníky se rozkládají v nejsevernějším cípu Moravy u státní hranice s Polskem. Jejich jádrem je Hrubý Jeseník. Oblast dále tvoří masív Kralického Sněžníku, Rychlebské hory a Nízký Jeseník. Všechna tato pohoří, s vyjímkou Nízkého jeseníku, překračují nadmořskou výšku 1000 m.
Jeseníky poskytují ideální podmínky pro rekreaci, turistiku a sporty, především zimní. Celá oblast je prostoupena bohatou sítí turistických značených cest a množství rekreačních a sportovních center nabízí možnosti strávení příjemných chvil odpočinku i sportu v těchto moravských horách.
Celé horské pásmo Hrubého Jeseníku tvoří horskou hradbu o průměrné výšce 1350 m. V jejich východní části se nachází i nejvyšší hora Moravy a Slezska - Praděd (1492 m). K dalším významným vrcholům patří Keprník (1423 m), Vysoká Hole (1464 m) nebo Mravenečník (1343).
První písemné doklady o Jeseníkách jsou již z dob Ptolemaia z 3. století. Na jeho mapě jsou tzv. východní Sudety označeny názvem Askiburgion. Zřícenina Nového hradu
První zmínka o slovanském osídlení oblasti pochází od římského historika Prokopia ze 6. století.
V době přemyslovské vlády Břetislava I. chránily zemi od severu hluboké pohraniční hvozdy a v této době začaly vznikat první pohraniční obranné hrady, např. Kladsko, Javorník a další. O slovanském osídlení svědčí i mnohé názvy řek a obcí. Význačnou oblastí slovanského osídlení bylo okolí Holasovic u Krnova.
Od 13. století byla oblast kolonizována také německým obyvatelstvem, a byla zakládána města jako Bruntál, Šumperk nebo Jeseník. Střediskem moci se staly hrady.
Z raně feudálního období se zachovalo jen málo historických zpráv. Nové zprávy o oblasti přinesla až doba husitská, kdy se dovídáme o tažení husitů do polska a o ovládnutí některých opevnění. Velmi těžce oblast zasáhla válka Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem v druhé polovině 15. století. V té době bylo pobořeno množství hradů. Zároveň vznikly rozsáhlé državy pánů ze Žerotína, Tunklů z Brtníčka a pánů z Vrbna.
Důlní činnost spolu se zásobami dřeva vedla k rozvoji hutí, skláren a papíren. Většina těchto výroben však zanikla. Pouze papírna ve Velkých Losinách si udržela výrobu papíru tradiční formou od roku 1516 dodnes.
Další významnou událostí, která těžce zasáhla tuto oblast byly tzv. čarodějnické procesy. Tehdy díky horlivosti církevních inkvizitorů zahynulo v mučírnách a na hranicích několik desítek nevinných lidí. Za jedno z hlavních míst čarodějnických sletů byly označovány například Petrovy kameny. Hraniční kámen Šumperka z roku 1669.
Po nástupu Marie Terezie na Rakouský trůn uplatnil pruský král Bedřich II. nárok vůči Slezsku. Po Sedmileté válce připadlo Prusům Kladsko a úrodné části Slezska.
Již v roce 1904 vznikla na území Jeseníků první přírodní rezervace, tzv. Lichtenštejnský prales mezi Šerákem a Keprníkem. Od té doby vznikaly další přírodní rezervace tak, aby byla zachována krása přírody těchto významných moravských hor.

Nádherné pohoří Rychlebských hor leží ve střední Evropě, kde se rozprostírá na území dvou států. Převážná část pohoří leží v České republice, přesněji v nejsevernějším výběžku Moravy. Hlavní hřeben Rychlebských hor vytváří oficiální, a také zároveň přirozenou hranicí se sousedním Polskem.
Rychlebské hřebeny nejsou nejvyšší, rozhodně jsou však nejopuštěnější a nejmagičtější ze všech hřebenů země české. Čarokrásné hory. Svou tichou krásou a romantikou s nádechem starých časů okouzlí duši každého dobrého člověka.Poodkryjte zlehka krásu starého horského pokladu.
Pokuste se nahlédnout do drsné a přeci tak křehké říše hor, poznejte i život zdejších lidí. Vydejte se do světa skal, tmavých hvozdů, zatopených lomů, zaniklých osad, hlubokých údolí a dosud svobodných hřebenů. Do světa plného smutně-krásné nostalgie, jež své největší poklady nevyjeví tomu, kdož v něj nevstoupíš s otevřeným srdcem, s pokorou, odvahou a úctou...

 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
vytisknout
Partnerské weby