Český ráj

Český ráj leží necelých sto kilometrů severovýchodně od Prahy. Geograficky je ohraničen spojnicí Mnichovo Hradiště, Sychrov, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jičín, Sobotka, Mnichovo Hradiště. Na východě tato malebná oblast přechází v Podkrkonoší a na severu je ohraničena pásem Jizerských hor a Krkonoš. V tomto romantickém kraji ležícím na středním toku Jizery se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami - hrady, zámky, lidovou architekturu. A právě proto již v 19. století hosté lázní Sedmihorky začali tuto část země nazývat Český ráj.
Osídlení Českého ráje je prastarého data. Začalo již ve starší době kamenné. Ve 3. tisíciletí př. Kr. je doloženo mnoho zemědělských osad v téměř souvislém pásu z vnitra Čech až na Turnovsko, do Prachovských skal a na Sobotecko. Vystřídal se tam lid s keramikou volutovou, vypíchanou, lid popelnicových polí, Keltové, Germáni i slovanští Charváti. Známá jsou mohutná slovanská hradiště v okolí vrchu Mužského a na Novém hrádku v Prachovských skalách.
V 12. - 15. stol., kdy vládli členové mocného rodu Markvarticů a jeho větví Vartenberků, Valdštejnů a Lemberků, byly vybudovány četné hrady a hrádky, jejichž malebné zříceniny dnes přitahují tisíce turistů. Jsou to např. Frýdštejn, Rotštejn, Valečov, Valdštejn, Kost a Trosky.
V té době začala být v kraji zakládána i města, která se postupně stala kulturními a později některá i průmyslovými centry: Turnov, Jičín, Mnichovo Hradiště, Rovensko pod Troskami, Sobotka.
Z kulturněhistorických pozoruhodností Českého ráje hrají významnou roli také zámky, někdy vystavěné na místě bývalých hradů či středověkých tvrzí. V některých z nich jsou dnes instalovány cenné sbírky nábytku, obrazů, keramiky, zbraní ap., jiné jsou účelově využívány. Z nejznámějších lze uvést Sychrov, Hrubý Rohozec, Hrubá Skála, Mnichovo Hradiště, Jičín a Humprecht.
Kouzlo Českého ráje by však nebylo úplné bez lidové architektury a té se naštěstí dochovalo v některých obcích a na samotách ještě nemálo: od Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova, přes Kopicův statek na Hruboskalsku, roubená stavení na Malé Skále až po dřevěnou zvonici v Rovensku pod Troskami.
Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a živočišnými společenstvy byla hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné oblasti v tehdejší republice (vyhl. r. 1955). Z hlediska různorodosti krajiny a výskytu chráněných a ohrožených biologických druhů mají význam nejenom hluboké lesy, ale i systémy rybníků na vodních tocích a přilehlé fragmenty mokřadních ekosystémů. Jedinečnou členitost reliéfu dotvářejí i charakteristické výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Trosky, Kozákov, Mužský, Vyskeř atd.).
Ve vyvřelých horninách Českého ráje navazujícího Podkrkonoší jsou mnohá naleziště achátů, ametystů, jaspisů, chalcedonů a jiných drahých kamenů. Lidé žijící v tomto kraji byli a dodnes jsou známi svojí řemeslnou dovedností. Železnobrodské sklářské výrobky, dřevěné hračky a formy semilských řezbářů, lomnické suchary, turnovské granátové šperky a broušené drahokamy si našly cestu do celého světa a dokázaly se zde prosadit. A proto buďte vítáni v kraji dobrých lidí, přírodních krás, hradů, muzeí a tradiční řemeslné výroby.

 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
vytisknout
Partnerské weby