Detail výletu

Z Nového Boru pod vrchol Luže

Tento výlet určený především pro horská kola a má všechny atributy atraktivního výletu. Začíná v pozoruhodném městě a zavede vás k strmým skalám, zřícenině hradu, ale také za krásnými výhledy. Pojedete přes husté lesy, tichá údolí i malebné vesničky.

Výchozí bod - město Nový Bor, je známé svým ojedinělým urbanistickým řešení stavby města s pozdně barokními měšťanskými domy na náměstí. Za pozornost jistě stojí chrám Na Nebevzetí P. Marie a Sklářské muzeum. Kousek od náměstí se vydáme po silnici z kruhového objezdu směr Liberec a po chvilce narazíme na rozcestník, odkud jedeme rovně po trase č.3053 směr „Cvikov" 11 km.
Vystoupáme do kopce a během sjezdu nesmíme přehlédnout odbočku u hostince vpravo (není značená) na lesní cestu. Jedeme chvíli kolem bývalého vojenského výcvikového prostoru a v lese narazíme na rozcestí Půlnoční stráň. Dál se bude cesta klikatit po lesní pěšině kolem Havraních skal. Ty se sestávají ze sedmi pískovcových skalisek, přičemž na nejvyšší z nich je upraven výstup na vyhlídkovou plošinu. Za Dobranovským potokem nás čeká další zajímavost. Od lidové plastiky ve skále vede odbočka ke dvěma bizarně tvarovaným pískovcovým věžím (Panenská skála). Zde se také ocitáme na začátku romantického, skalnatého „Údolí Samoty". Údolím pojedeme po úzké písčité pěšině prorostlé kořeny a kameny. I když zde nejsou velká stoupání je náročnost tohoto úseku stanovena na /2-3/ (výjimečně /3!/) a to pro nároky na techniku jízdy v členitém terénu. Přesto patří tento úsek v rámci celého výletu k nejhodnotnějším.
Po víc jak 2 km opouštíme údolí a stoupáme /3/ po lesácké cestě, kde odbočíme vpravo (zelená pokračuje rovně). Až vyjedeme nad Údolí Samoty, následuje sjezd do Cvikova.
Od rozcestí Cvikov - nám. jedeme po trase č.3007 a zelené značce po silničce Martinovým údolím kolem Kohoutího potoka lemovaného několika skalisky až na začátek podhorské vesničky Rousínov. Za ní budeme křižovat cestu s červenou značkou, kde odbočíme vpravo a po 3 km /2-3/ vystoupáme na kopec, kde stojí zřícenina hradu Milštejn.
Po prohlídce mohutného pískovcového masívu se zbytky středověkého hradu, skalní bránou a menším skalním oknem, pokračujeme ještě chvíli v ostrém /3/ stoupání. Když začínáme klesat, červená odbočí z lesácké silničky vpravo, ale my po ní budeme pokračovat až ke křižovatce, kde nás žlutá zavede k Pod Suchým vrchem.
Dál pokračujeme v klesání po trase č. 3061 kolem údolní nádrže Naděje až do osady Juliovka. Tam zahneme vlevo a vystoupáme přes Dolní Světlou /2-3/ až k hranici ČR/N. Na Německé straně je od hotelu pěkný výhled, my však pokračujeme po naší straně po zelené značce 1 km ostře /3!/ terénem nahoru do osady Myslivny a k chatě Luž.
Kousek od chaty jde pěkný výhled na nedaleký vrchol Luže, který je nejvyšší horou tohoto pohoří. Po případném občerstvení v této útulné horské chatě pokračujeme stále po naší trase střídavým stoupáním a klesáním do malé osady s hájovnou Nová Huť. Cestou mineme odbočku k Sirnému prameni (nepřesný název pro vydatný železitý pramen). Bakterie tu shromažďují železité sloučeniny, které vytvářejí žlutohnědý povlak a kašovité shluky.
Od Hájovny s pěkným výhledem na panorama Lužických hor jedeme chvíli po frekventované silnici a za mostem nad železnicí se vydáme s trasou č.3054 na cestu okolo vrcholu Velký Buk. Čekají nás zde výrazná převýšení a v závěru ostře sjedeme /2-3/ až na okraj obce Svor. Na hlavní silnici odbočíme vpravo a vystoupáme /3/ ke křižovatce se silnici z Kytlice do Nového Boru. Tam odbočíme vlevo a sjíždíme /2-3/ směr „Nový Bor". V obci Polevsko zjistíme u rozcestí, že jsme ujeli z Nové Huti až sem 10,5 km.
Na závěr pojedeme do Nového Boru po trasu č. 3056. Trasa asi po 1 km odbočí z hlavní silnice vlevo mezi domky a převážně klesáním po vedlejších cestách nás zavede zpět do centra Nového Boru.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 3.5

Labské pískovce a Lužické hory Lužické hory Na kole
náročnost: 2-3
délka celkem: 48 km

vrchol Luž vrchol Luž výhled z Havraních skal výhled z Havraních skal Panenská skála Panenská skála cestou do Cvikova cestou do Cvikova Milštejn - skalní brána Milštejn - skalní brána hráz údolní nádrže Naděje hráz údolní nádrže Naděje Sirný pramen Sirný pramen Nový Bor - náměstí Nový Bor - náměstí
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby