Detail výletu

Zkamenělá řeka u Nejepína

Z malebného městečka Uhelná Příbram se vydáme k zajímavému dílu přírody – Zkamenělá řeka, což je proud balvanů připomínající řeku.

Výchozí bod je rozcestník Uhelná Příbram - bus, odkud vycházíme po modré směr „Zkamenělá řeka" 4 km. Stoupáme /2/ po silnici a na konci obce odbočíme vpravo do lesa na pěšinku a stoupáme stále ostřeji /2-3/. Když vyjdeme na palouk s vysazenými mladými smrky, vyjímá se před námi skalnatý vrchol Na Kobyle. Od této pěkné rulové skály s omezeným výhledem pokračujeme dál po modré. Půjdeme po hustě zarostlé pěšině a musíte si zde dobře hlídat značku, která nás vyvede z lesa na polní cestu.

Do malé osady Tři Dvory klesáme /2/, přejdeme silnici a pak lesem postupně stoupáme /2/. Nepřehlédneme odbočku vlevo a klesáme krátce /2-3/ na mýtinku s posedem, kde odbočíme vpravo a hned po 10 m odbočíme z lesácké cesty vlevo do lesa (!!! Pozor značka jde velice snadno přehlédnout!!!). Zde již narazíme na avízovaný rulový balvanový proud, který skutečně připomíná zkamenělou řeku. Od rozcestníku Zkamenělá řeka jdeme směr „Háj Perno - rozc." 3 km. Asi 300 m bloudíme lesem, kde není žádná výrazná pěšina a hlídáme si značky na stromech až přijdeme na lesáckou cestu, která nás dovede k silničce z Nové Vsi u Chotěboře do Klouzov a odbočíme na ni vpravo.

Ve vesničce Klouzovy kam převážně stoupáme /2-3/, odbočíme na silnici z Chotěboře směr Habry. Zhruba po 2 km dorazíme do obce Nejepín, kde je uprostřed hospodářských budov schovaný nepatrný barokní zámeček. Z návsi pokračujeme po silnici do Habrů a po 1 km se k nám připojí u rozcestníku Květinov - hájovna modrá značka, která nás dovede do Vepříkova.

Z této zemědělské vesničky s několika rybníčky a pěknou kapličkou na návsi půjdeme z hlavní silnice rovně k jednomu z rybníčků, kde je rozcestník Vepříkov. Od něho jdeme po modré směr „Leškovice - obec". Půjdeme přes pole k nepatrnému vrcholku Na jeseni, a když se zde polní cesta rozdvojuje, držíme se rovně. Protože je zde více polních cest a není tu moc možností, kde umístit značení, je třeba zvýšit pozornost a hlídat si dobře značku. Po chvilce se cesta opět rozdvojuje a my jdeme nyní vpravo podél lesa a po 100 m vlevo stále podél lesa.

Vstoupíme do lesa, kde narazíme na rozcestník Lipina a pokračujeme po modré 1,5 km až do Leškovic. Když vyjdeme z lesa a cesta se opět rozdvojuje, jdeme vpravo po okraji pole lemovaného břízkami s výhledem na první chalupy v Leškovicích. Do této zemědělské vsi sejdeme kolem rybníčku, za kterým odbočíme vpravo na zelenou a v zápětí vesničku opouštíme. Jdeme střídavě mezi poli a lesem přes údolí s potůčkem Hostašovka. Celkem po 2,5 km sejdeme kolem požární zbrojnice přes malebnou náves k rozcestníku Petrovice.

Vydáme se po silnici vlevo kolem rybníčku a postupně stoupáme /2/ kolem rozcestníku Pod Výhledem (457 m) až do městečka Uhelná Příbram. První polovinu cesty jen mírně stoupáme a máme pěkné výhledy na okolní krajinu. V závěru sejdeme kolem Strážného vrchu s vysílačem ke kostelu sv. Michala. Původně gotický kostel upravený barokně je pěkně zrenovovaný za přispění Kraje Vysočina a tvoří nepřehlédnutelnou dominantu městečka. Od kostela scházíme /2/ přes Uhelnou Příbram kolem malebných domků vystavěných v tradičním lidovém slohu, kolem dlouhé návsi ve středu s hostincem, k obchodu a rozcestníku Uhelná Příbram - bus.

Autor: Filip Balogh

 

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 4.4

Vysočina Havlíčkobrodsko Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 24 km

Nejepín Nejepín Vepříkov - kaplička Vepříkov - kaplička Petrovice u Uhelné Příbrami Petrovice u Uhelné Příbrami výhled během cesty do Uhelné Příbrami výhled během cesty do Uhelné Příbrami Uhelná Příbram - kostel sv. Michaela Uhelná Příbram - kostel sv. Michaela skaliska v okolí vrcholu Na kobyle skaliska v okolí vrcholu Na kobyle Zkamenělá řeka Zkamenělá řeka krajina cestou do Nejepína krajina cestou do Nejepína
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby