Detail výletu

Za dalekými výhledy do Lužických hor

Krajina na rozhraní Labských pískovců a Lužických hor je proslulá svou malebností a tak v ní pozorný turista dokáže objevit mnoho půvabných scenérií a přírodních krás. Kromě již slíbených výhledů to jsou např. skály nad řekou v Pavlinině údolí nebo skalní varhany na Zlatém vrchu.

Výchozím bodem je rekreační obec Jetřichovice, která leží na křižovatce turistických tras směřujících jak do Národního parku Českosaské Švýcarsko, tak do Lužických hor. K malebnému rázu  vesničky přispívají roubené i hrázděné lidové stavby a cenný kostel sv. Jana Nepomuckého. Vycházíme od rozcestí Jetřichovice - bus po červené směr Pavlinino údolí - koupaliště.
Z Jetřichovic nejprve přejdeme kopec /2-3/, za kterým se již ocitáme v údolí Chřibské Kamenice. V místě, kde scházíme do údolí nedaleko koupaliště a tábořiště, přechází široká údolní niva Chřibské Kamenice v Pavlinino údolí. Naše cesta se klikatí podél řeky 3 km dlouhým skalnatým dolem mezi zalesněnými pískovcovými stráněmi a skalami. Údolí opouštíme a mírně stoupáme /1-2/ do osady Studený. Nyní musíme překonat na úseku 5 km z horské vesničky na vrchol Studence víc jak 400 výškových metrů. Jdeme kolem penzionu Kamzík a začínáme ostřeji stoupat /2-3/, v lese už převážně /3/. Pod vrcholem se stoupání na chvíli zmírní /1-2/ a kruhově obcházíme zalesněný vrchol s rozsáhlými suťovými poli k odbočce na vrchol.
Po 0,5 km opět ostrého stoupání /3/ se ocitáme na 736,5 m vysokém vrcholu Studence, kde stojí už od r. 1888 naše nejstarší rozhledna. Železná konstrukce a schodiště jsou však již značně zkorodovány, a proto vám výstup na ni rozhodně nedoporučujeme. Okolí vrcholu je od roku 1965 zahrnuto do státní přírodní rezervace na ochranu lesních porostů typických pro Lužické hory a můžeme tu narazit i na uměle vysazeného kamzíka horského. Z vrcholu výrazně klesáme /2-3/ 1 km do Sedla pod Studencem. Kdo si chce výlet zkrátit, může již odsud sejít po modré 6 km střídavým klesáním /2-3/ do Chřibské na náměstí.
Tento výlet ovšem pokračuje dál po červené směr Křížový Buk. Jdeme pohodově bez výraznějšího stoupání kolem chatové osady a památníku střetu rakouského a pruského vojska r. 1757 k odbočce na Zlatý vrch. Po necelých 600 m lehkého stoupání /1-2/ jsme u unikátního čedičového vrchu, kde byla těžbou v 60. letech odkryta vnitřní struktura tělesa s pravidelnou sloupcovitou odlučností. Těžba byla zastavena a vrchol s 30 m vysokými sloupy olivinického čediče je dnes národní přírodní památkou. Zpět na naší trase asi 1 km převážně klesáme /1-2/ a pak od sedla mezi Javorkem a Širokým kopcem jdeme v mírně kopcovitém terénu.
Rozcestník Křížový Buk se nachází v místě, kde byla r. 1757 pohřbena větší část vojáků padlých během krutých bojů mezi Prusy a Rakouskou armádou. My zde odbočíme na zelenou značku směr Chřibský vrch - odb.. Mírně klesáme kolem starých vojenských bunkrů a když přejdeme silnici, začínáme stoupat /1-2/ k odbočce na Chřibský vrch. 0,5 km ostře /3/ stoupáme na 621 m vysoký čedičový vrch, odkud máme ze skalisek na jeho svazích pěkné výhledy. Do Chřibské už klesáme /2/ a ještě v lese mineme odbočku k lesnímu divadlu vytesanému ve skále.
Obec Chřibská a i celá Dolní Chřibská je výjimečně uceleným souborem přízemních roubených domů s podstávkami a bohatě zdobenými štíty. Z náměstí s novogotickou radnicí, secesními domy a kostelem sv. Jiří jdeme po silnici a podél říčky Chřibská Kamenice přes Dolní Chřibskou směr Jetřichovice 8 km. Na konci Dolní Chřibské odbočíme vlevo a jdeme údolím Chřibské Kamenice obklopeni po stranách zarostlými skalisky až do osady Na Potoce. Dál musíme naposledy výrazně vystoupat po silnici do horské vsi Rynartice, kde se můžeme opět pokochat pěknými výhledy. Zpátky do Jetřichovic klesáme /2-3/ a v okolním svahu si můžete všimnout skal s vytesanými reliéfy trpaslíků.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.7

Labské pískovce a Lužické hory Lužické hory Pěšky
náročnost: 2-3
délka celkem: 29 km

výhled ze Studence výhled ze Studence Jetřichovice Jetřichovice Pavlínino údolí - Chřibská Kamenice Pavlínino údolí - Chřibská Kamenice Studenec během cesty na Zlatý vrch Studenec během cesty na Zlatý vrch přírodní památka Zlatý vrch přírodní památka Zlatý vrch skaliska na Chřibském vrchu skaliska na Chřibském vrchu Chřibská - radnice Chřibská - radnice reliéfy trpaslíku ve skalách cestou do Jetřichovic reliéfy trpaslíku ve skalách cestou do Jetřichovic
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby