Detail výletu

12.11.2015 Z Rýmařova na hrad Sovinec

Město Rýmařov se rozkládá v malebné podhorské krajině na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku. Je tedy ideálním východiskem pro zajímavé cyklistické okruhy. Tento výlet vás zavede mírně kopcovitou krajinou přírodního parku Sovinecko k monumentálnímu hradu. Cestou v řídce osídlené krajině vás budou překvapovat krásné výhledy na kulturní krajinu Nízkého Jeseníku i na mohutnou hradbu hřebene Jeseníků.

Itinerář:

Start: Rýmařov náměstí, trasa 511, silniceč. 445 směr Stránské, Sovinec
1) Stránské - konec obce, trasa č. 511, silnice směr Sovinec
TIP: Na křižovatce na obcí Jiříkov můžete odbočit do této vísky a navštívit pozoruhodnou Pradědovu galerii.
2) Sovinec - hrad, zpátky po stejné cestě tj. č.511
3) Stránské - křižovatka, silnice směr Albrechtice u Rýmařova
4) Albrechtice u Rýmařova - křižovatka, silnice směr Břidličná
5) Vajglov - křižovatka, silnice směr Břidličná
6) Břidličná - křižovatka, trasa č. 6142, silnice směr Rýmařov
!!! Pozor - cyklotrasa po 500 m odbočuje ze silnice na malou pěšinu, která vás převede na druhý břeh Moravice a dál pokračujete po zpevněných cestách, mimo silniční provoz.
7) křižovatka za Velkou Štáhlí - vlevo po silnici směr Rýmařov
Cíl: Rýmařov

Poznámka: Výlet lze zkrátit o 10 km, když pojedete zpátky po stejné cestě jako tam.

Popis:
Z pohledného náměstí v Rýmařově vyjedeme po relativně frekventované silnici vedoucí směrem na Uničov, Olomouc. Vystoupáme nad město, kde zahneme vlevo směr Sovinec na vedlejší silnici. Pokračujeme ve stoupání a než vjedeme do aleje starých klenů, tak se vyplatí ohlédnout se zpět. Uvidíme malebné okolí města v podhůří Jeseníků. Pak převážně mírným stoupáním jedeme až do malé vísky Stránské. Zde nás čekají další porce výhledů a cesta v mírně se vlnící krajině. Za křižovatkou nad obcí Jiříkov již začne převažovat klesání, kterým postupně sjedeme až na okraj výrazného ostrohu, na kterém se tyčí hrad Sovinec. Po prohlídce hradu a občerstvení se vracíme zpátky stejnou cestou až do Stránského. Co jsme sjeli dolů, teď musíme vyšlapat. Než vystoupáme zpátky k Jiříkovu tak se i zapotíme. U kostela ve Stránském odbočíme vpravo a jedeme přes další malé obce Albrechtice a Vajglov. Nyní se už střídá sjezd s rovinkou až do Břidličné. Z ní pojedeme proti proudu řeky Moravice v širokém údolí. Stoupáme jen velmi mírně. Po chvíli opustíme silnici a zadem mezi domky projíždíme Velkou Štáhli až k soutoku Moravice s Podolským potokem. Proti jeho proudu jedeme dál malebným údolí po děravé silničce až do Rýmařova.

Atraktivity na trase:
1. Rýmařov
–podhorské městečko Rýmařov leží v plochém údolí, mezi horskými svahy Nízkého a Hrubého Jeseníku. Okolí města a zejména výrazné vyvýšeniny poskytují velmi pěkné vyhlídky na město a široké okolí. K zajímavostem ve městě patří Městské muzeum s městským pranýřem z roku 1680, archeologická lokalita Hrádek dokumentující počátky hutnictví a osídlení na Rýmařovsku z 13.-16.stol. na Pivovarské ulici, farní kostel sv. Michaela s trojlodní architekturou s gotickým jádrem, filiální kostel Navštívení Panny Marie, zvaný V Lipkách – mimořádně hodnotná barokní architektura místního stavitele z roku 1711. Dále budova radnice – monumentálně raně barokní stavba z let 1667-1670 se starším renesančním jádrem.
2. Stránské - ves založená již roku 1320 na náhorní planině. Později zanikla a obnovena byla až v roce 1548 Kryštofem z Boskovic. Do roku 1918 byla osada nazývána Stránka – odtud název Stránské. Nejvýznamější památkou je barokní kostel svaté Kateřiny, původně z roku 1616. Objevíme zde i několik zachovalých chalup a myslivnu. Unikátní náhrobky z břidlice s kompletním životopisem zemřelého, které byly objeveny na zdejším hřbitově a jsou nyní k shlédnutí v rýmařovském muzeu.
3. Pradědova řezbářská galerie - uníkátní galerie dřevěných soch se rozkládá v obci Jiříkov na rozloze osmi hektarů. Během prohlídky můžete shlédnout 450 vyřezaných plastik zvířat a hlavně jedinečný betlém v životní velikosti, který již čítá 236 soch a váží 20 tun. Otevřeno je denně 9:00 do 18:00 hod. více zjistíte zde.
4. hrad Sovinec - se rozkládá na skalnatém výběžku nad horským údolím. Je to nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál. Hrad založili před rokem 1348 příslušníci rodu Hrutoviců, který se od roku 1348 nazýval po hradu páni ze Sovince. Za husitských válek byl významnou husitskou pevností. Na podzim r. 1643 hrad dobyli Švédové. Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byli na hradě vězněni francouzští zajatci.
V současnosti je hrad, který v roce 1945 vyhořel, postupně rekonstruován a je přístupný veřejnosti. V nejvyšší části hradu na skalisku stojí okrouhlá 20 m vysoká věž a nedaleko ní je ve skále vytesáno sklepení, skalisko obepíná samostatná hradba. Nad branami jsou erby držitelů panství. Jsou zachována renesanční a pozdně gotická ostění. Návštěvníkům hradu jsou zpřístupněna 1, 2, 3. a 7. nádvoří a dále tzv. Horní hrad (nejstarší část hradu) s vyhlídkovou věží s výhledem do překrásné krajiny sovineckého přírodního parku. V bývalých konírnách jsou instalovány expozice o historii hradu a lesnické školy na Sovinci.

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.3

Nízký Jeseník Bruntálsko a Rýmařovsko Na kole
náročnost: 2
délka celkem: 38 km

ve Stránském ve Stránském ohlédnutí na Rýmařov ohlédnutí na Rýmařov ve Stránském ve Stránském cestou do Jiříkova cestou do Jiříkova Jiříkov Jiříkov hrad Sovinec hrad Sovinec hrad Sovinec hrad Sovinec krajina u Křížova krajina u Křížova
 
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby