Detail výletu

Vimperk a okolí

Město Vimperk bývá často nazýváno - bránou Šumavy, nebo také - městem pod Boubínem. Kromě toho, že leží na hranici CHKO Šumava na severním úbočí vrchu Boubína, je také sídelním místem správy CHKO a NP Šumava. Rozsáhlost území a vysoká nadmořská výška jsou příčinou drsného klimatu. Na srážky bohaté území je pramennou oblastí Vltavy, Otavy a Křemelné.

Vimperk se rozkládá v údolí řeky Volyňky 16 km severozápadně od okresního města Prachatice v nadmořské výšce 700 m. Na místě původního hradu nad městem stojí renesanční zámek vybudovaný v letech 1622 - 1624. Kromě několika celistvých úseků se z něho dochovalo do současnosti také šest válcových bašt a tzv. Černá brána.
Na východním okraji náměstí se dvěma kašnami z 18. století stojí hodnotný, původně raně gotický kostel Navštívení Panny Marie, jedna z nejstarších staveb města. Před kostelem je pozdně gotická městská zvonice z doby okolo roku 1500, nově upravená v roce 1909. V centru města se dochovalo několik hrázděných srubových domů s polovalbovými střechami ze 17. a 18. století.
Z Vimperku se vydáme kolem stadionu a plaveckého areálu přes hlavní silnici č. 145 na protější svahy s panelovou zástavbou. Projedeme mezi posledním domem a hřištěm, a polní pěšinou vystoupáme na kopec, ze kterého se nám naskytnou krásné pohledy na město, hrad a okolí. Mineme Hrabice a za Cejsicemi volíme odbočku vpravo na lesní kamenitou cestu před kótou 877. Teto úsek trasy z Vimperka není značený, proto věnujeme více pozornosti mapě a terénu. Projedeme lesy Modlenického vrchu a sjíždíme až před Račov. V Račově odbočíme na silnici vedoucí do Zdíkova značenou jako cyklotrasa č. 1227. Ve Zdíkově stojí za pozornost místní zámek, který slouží jako hotel. Ze Zdíkova dojedeme k Masákově Lhotě, kde na nás čeká nejnáročnější úsek výletu. A to stoupání do 1050 m. n. k Pláním. Větší část vede po silnici přes Nový Dvůr, pension Paulík k odbočce vpravo na lesní cestu po zelené KČT. Odtud zařazujeme lehčí převody a míříme krásnými lesy přes rozcestí Na Staré cestě a Pod Výškou k Pláním - křižovatce s parkovištěm a pěknými výhledy na hraniční hřeben Trojmezenska.
Z Plání klesáme po silnici k Novým Hutím, středisku zimních sportů až k rozcestí Nové Hutě - Polesí, kde odbočíme vpravo na úzkou asfaltovou silničku značenou zeleně, která nás provede okouzlující flórou a faunou zdejších slatí. Za navštívení stojí především Chalupská slať s malebným jezírkem, které je největší na Šumavě. Ke slati vede povalový chodník ze Svinné Lady. Odtud se vydáme do horské obce Borové Lady, projedeme kolem Českých Chalup - zachovaných šumavských stavení, k rozcestí Nový Svět, kde odbočíme vpravo a vystoupáme do lesů vrchu Nad Černými Lady a Švajglovy Lady. Sjedeme k rozc. Lipka - Za Mostem a opět stoupáme přes viadukt ke vsi Lipka, která patří mezi jednu z prvních sklářských obcí na Šumavě. Opouštíme cyklotrasu č. 1053 a pokračujeme dolů po nové s číslem 1032 do Klášterce. Vjedeme do vimperských lesů a sestoupáme k památce Šumavy zvané Velký Klášterák. Je to železniční zděný čtyřobloukový most na trati Strakonice - Vimperk. Napojíme se na asfaltovou silničku a údolím Volyňky sjedeme do cíle našeho výletu - Vimperku. Unaveni a hladoví vyhledáme občerstvení ve městě a počneme pomalu vstřebávat krásné zážitky a ujeté kilometry.
 

Autor: Bohdan Dvořák

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.4

Šumava Šumava - Povydří, Pláně Na kole
náročnost: 2-3
délka celkem: 43 km

Vimperk Vimperk Vimperk - kolorit města na náměstí Vimperk - kolorit města na náměstí Vimperk - tzv. Černá brána Vimperk - tzv. Černá brána zámecký hotel ve Zdíkově zámecký hotel ve Zdíkově samota na úpatí vrchu Homole samota na úpatí vrchu Homole Chalupská slať Chalupská slať kaple ve vsi Klášterec kaple ve vsi Klášterec Velký Klášterák - čtyřobloukový most na trati Strakonice - Vimperk Velký Klášterák - čtyřobloukový most na trati Strakonice - Vimperk
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby