Detail výletu

17.10.2011 Údolím Bělé, přes prales Bukačka na Vrchmezí

Kolem divoké řeky Bělá vystoupáme na hlavní hřeben Orlických hor k vyhlášené Masarykově chatě. Jiráskova cesta nás nyní provede přes vrchol Šerlich, kolem pralesa Bukačka až na vrchol Vrchmezí. Cestou zpět míjíme několik zpustošených vojenských bunkrů a v údolí Bělé nás ještě mile překvapí Šerlišský mlýn.

Výchozí bod je v obci Deštné v Orlických horách, rozc. Zákoutí (690 m). Vycházíme po žluté KČT podél silnice směr Šerlich - Masarykova chata 3,5 km. Po 2 km u rozc. Údolí Bělé (750 m) zabočujeme doprava přes řeku a pokračujeme již po lesní šotolinové cestě. Stoupáme /2/ kolem divoké říčky lesem připomínajícím někdy prales s bažinami a padlými stromy, dávno zarostlými kapradím a keři.

Po 1,5 km dojdeme kolem sjezdovky k Masarykově chatě, odkud se nám nabízejí krásné výhledy do okolí. Nyní jsme již na hlavním hřebeni Orlických hor a jdeme od rozc. Šerlich, Masarykova chata (1019 m) po červeně značené Jiráskově cestě. Cesta vede po kamenité pěšině ostřeji vyprofilovanou částí hřebene přes vrchol Šerlich - 1027 m (krátké stoupání /2-3/, pak sestup /2/) k rozc. Bukačka - Národní přírodní rezervace (985 m). Z informační tabule naučné stezky „Okolím Deštného" se dovídáme to, že nás obklopuje bukový prales se vzácnou květenou, který je bezesporu nejznámějším chráněným územím Orlických hor. Nejcennějšími částmi jsou druhově bohaté luční enklávy a smíšené pralesovité bučiny. Rostou zde téměř všechny charakteristické druhy vyšších rostlin hřebenových partií pohoří a význam genofondu potvrzuje i výskyt zhruba 60 druhů obratlovců.

Kratší stoupání /2/ přes Bukačku posléze vystřídá klesání /1-2/ k rozc. Polomské sedlo (1015 m). Nyní opět začínáme stoupat /1-2/ přes Polomský kopec (1050 m) až k rozc. Vrchmezí (1084 m). Od něj je vrchol vzdálen pouhých 100 m doprava stále po červené. Na vrcholu Vrchmezí stěží rozpoznáme, že zde do roku 1946 stávala chata s 28 m vysokou rozhlednou.

Stejnou cestou se vracíme k rozc. Polomský kopec, u něhož zatáčíme doprava na žlutou značku směr rozc. Nad Ruským údolím 1,5 km. Asi po 300 m od Polomského kopce není na lesácké cestě označena ostrá odbočka doleva k lovecké chatě Rivnáčova bouda, kudy pokračuje žlutá značka.

U rozc. Nad Ruským údolím (904 m) odbočujeme do kopce /2/ po modré směr rozc. Pod Sedloňovým vrchem (1026 m.). Během cesty míjíme několik zpustlých a zarostlých vojenských bunkrů. Po 3,5 km u rozc. Šerlišský mlýn (865m) se můžeme občerstvit v hotelu nebo v občerstvení U mlýnského kola.

Odpočatí můžeme vyrazit po modré na 2 km dlouhý úsek lesem k Vyhlídce nad Národním domem. Asi 150 m před vyhlídkou nás může splést lesácká cesta, která křižuje výrazně užší turistickou stezku vedoucí rovně. Druhou polovinu úseku od Šerlišského mlýna k vyhlídce klesáme /2/. Od rozc. Vyhlídka nad Národním domem (855 m) pokračujeme v klesání /2-3/ lesem vlevo po modré 1,5 km zpět k rozc. Deštné v Orlických horách - Zákoutí.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.7

Orlické hory a Podorlicko Orlické hory Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 17 km

les v Šerlišském dole les v Šerlišském dole výhled ze sjezdovky cestou na Masarykovu chatu výhled ze sjezdovky cestou na Masarykovu chatu na vrcholu Vrchmezí už nenajdeme ani památku po staré chatě s rozhlednou na vrcholu Vrchmezí už nenajdeme ani památku po staré chatě s rozhlednou pod vrcholem Vrchmezí pod vrcholem Vrchmezí u rozcestí Polomský kopec u rozcestí Polomský kopec pod Sedloňovským vrchem míjíme několik zarostlých vojenských bunkrů pod Sedloňovským vrchem míjíme několik zarostlých vojenských bunkrů cestou k Šerlišskému Mlýnu klesáme údolím Bělé cestou k Šerlišskému Mlýnu klesáme údolím Bělé Šerlišský Mlýn Šerlišský Mlýn
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby