Detail výletu

Romantické okolí Máchova jezera

Malebná krajina Máchova jezera neučarovala pouze největšímu českému romantickému básníkovi, ale již od 19. stol. je oblíbeným cílem turistů a rekreantů z Čech i zahraničí. Tento jednodenní výlet vás seznámí s jeho nejbližším okolím.

Můžete jej zahájit v městečku Doksy, které bylo založeno ve 2. pol. 13. stol. pod královským hradem Bezdězem. První písemná zmínka je z roku 1293 v listině krále Václava II. Dnes je především turistickým a rekreačním centrem. Čtvercovému náměstí dominuje barokní mariánské sousoší z roku 1685. V jihovýchodním cípu se nachází barokní kostel sv. Bartoloměje se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské a historickými varhanami z roku 1628, nejstaršími v severních Čechách. Severně od náměstí najdete renesanční zámek s anglickým parkem a Památník K. H. Máchy v nejstarší dochované roubené stavbě z r. 1669. Na trasu se vydáme z náměstí po žluté značce a následně sejdeme kolem kostela Nerudovou ulicí k železničnímu přechodu, za nímž se oddělí červená vpravo, a my pokračujeme rovně po žluté.
Po chvilce nás značení vyvede ven z města do lesa na písčitou pěšinu. Mezi stromy na nás už místy vykukují skaliska v okolí Králova stolce. Až přijdeme k odb. na Králův stolec - vyhl., kde se mimo kilometráže k turistickým cílům dozvíme, že podle pověsti zde odpočíval Karel IV. - otec vlasti. Z Králova stolce je jen omezený výhled, ale rozhodně jde o pozoruhodnou přírodní památku.
Zpět od  pokračujeme směr „Břehyňský rybník". Stále jdeme pozoruhodnou krajinou tvořenou vysokými borovicemi s písčitým podložím ve velmi mírně zvlněném terénu. U Břehyňského rybníku uvidíme pěkné roubené stavení v majetku Správy lesů. Na ochranu přírodního bohatství v okolí tohoto rybníku byla vyhlášená v r. 1967 Národní přírodní rezervace „Břehyně Pecopala", i když toto území je chráněno již od 20. let minulého století. NPR tvoří jednak Břehyňský rybník a jeho okolí s rašeliništi, mokřinami a borovými lesy, a jednak pískovcové pohoří Pecopala s divokými roklemi a se smíšeným porostem se zbytky starých bučin. Vyskytuje se zde 28 zvláště chráněných druhů rostlin a 98 zvláště chráněných druhů ptáků, přičemž pro některé kriticky ohrožené rostlinné druhy je rezervace jedinou udávanou lokalitou v ČR.
Od malebného rybníku v místě, kde z něj úzkým skalním kaňonem vytéká Břehyňský potok, je pěkný výhled na Bezděz. Hned u rybníku přejdeme silnici a kolem kapličky a zastávky autobusu jdeme dále směr „Pod Borným" 3 km. Od Pod Borným si můžete ostře (3) vystoupat 0,8 km na vrchol obklopený v dolních částech svahu kvádrovými pískovci, z jejichž teras na jihozápadním úbočí je pěkný výhled na Máchovo jezero.
Máchovo jezero - původně Velký rybník založený Karlem IV. v r.1367. Z vodní plochy vystupují dva malé ostrůvky - Kachní a Myší. Na ostrůvcích hnízdí početné vodní ptactvo a vstup na ně je zakázán. Máchovo jezero přitahuje každoročně během sezony tisíce rekreantů. Oblíbeny jsou jeho pěkné písečné pláže, projížďky zapůjčenými loďkami i motorovou lodí, bohaté stravovací a ubytovací možnosti, sportovní zařízení.
Zpátky z pod vrcholu Borný nás žlutá značka povede dál okolo Máchova jezera. Kousek před U parkoviště se k nám přidá modrá značka a my pokračujeme stále i po žluté směr „Pod Šroubeným" 1 km. Postupně začínáme stoupat (2) k odbočce na Šroubený, kde se stoupání přiostří (2-3) a po 0,5 km se dostaneme na jeho vrchol. Z vyhlídky se otevřou kouzelné pohledy na část Máchova jezera, na Staré Splavy a další okolí tohoto romantického kraje.
Po hrázi dojdeme do Starých Splavů - známého letoviska na severozápadním břehu Máchova jezera s plážemi a Jarmilinou skálou, odkud je pěkný výhled na Bezděz. Staré Splavy - ŽST nás informuje o červené značce, která nás po 2,5 km dovede do Doks k Hlavní pláži. Za obcí vejdeme do lesa a jdeme lehce po pěšince se železnicí po pravici a Máchovým jezerem po levici. Od ŽST - Doksy a odbočky k Hlavní pláži se na náměstí dostaneme po 1 km.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 2.9

Kokořínsko a Máchův kraj Máchův kraj Pěšky
náročnost: 1
délka celkem: 18 km

výhled na Máchovo jezero a Bezděz cestou z Borného výhled na Máchovo jezero a Bezděz cestou z Borného Doksy - zámek Doksy - zámek okolí Králova stolce okolí Králova stolce Břehyňský rybník Břehyňský rybník průrva u Břehyňského rybníka průrva u Břehyňského rybníka skaliska Čihadlo cestou na Borný skaliska Čihadlo cestou na Borný Šroubený - vrchol Šroubený - vrchol Borný z hráze Máchova jezera ve Starých Splavech Borný z hráze Máchova jezera ve Starých Splavech
 
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby