Detail výletu

Přírodním parkem Rokytná

Cílem tohoto výletu je přiblížit vám údolí meandrujícího toku Rokytné, které vyniká zachovalým krajinným rázem. Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými porosty a četnými skalisky a v jejich okolí jsou hustě zalesněné a nepřístupné svahy.

Na tento výlet vycházíme z náměstí půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou po žluté značce směr „Příštpo" 5 km. Městskou památkovou zónu zde tvoří náměstí s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a klasicistní kašna se sochou sv. Alžběty, Jana Křtitele a sv. Kateřiny. Nejvýznamnějším kulturním dědictvím města je jeden z nejmohutnějších zámku u nás i v Evropě tvořený dvoupatrovou hlavní budovou prostoupenou dvěma příčnými křídly. K zámeckému areálu je připojen farní a zámecký kostel sv. Markéty s kopulí zakončenou lucernou a dvěmi věžemi. U zámku se též rozkládá francouzská zahrada a anglický park s barokními sochami bohů a bohyň starověkého bájesloví.

Od vchodu do zámeckého parku jdeme vpravo po silnici přes most nad Rokytnou s barokními plastikami, odkud nás žlutá značka vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných domků na polní cestu za město. Od rozcestníku Královec půjdeme 2,5 km po silnici v širokém údolí podél řeky Rokytné až do vesničky Příštpo. Za ní se již ocitáme v Přírodním parku Rokytná a hned v záhybu řeky narazíme na první skaliska. Až k Pulkovskému mlýnu půjdeme v nádherném údolí, kde se střídají louky se skalisky a smíšeným borovým lesem.

U rozcestníku Pulkovský mlýn se můžete rozhodnout, jestli budete pokračovat dále po žluté, která přechází na druhý břeh a vede mimo řeku nebo budete pokračovat dál po levém břehu údolím Rokytné po neznačené pěšině do Pulkova. Tato lesní pěšina vás povede nad řekou a kolem zajímavých skalisek, které zde vytvářejí nádherné scenérie o které byste jinak přišli. Od rozcestí Pulkovský mlýn a uschlého stromu se starou cedulí „vstup na vlastní nebezpečí" jdeme po okraji pole a v jeho protějším rohu vstoupíme do lesa. Přejdeme louku a vyjdeme k prvnímu stavení v Pulkově a hned odbočíme první pěšinou vpravo dolů /2/ do borového lesa a po lesácké cestě sejdeme k řece, kde přejdeme most, odbočíme vlevo a přes louku dojdeme ke stavení. Držíme se stále vlevo a kousek za domem narazíme na žlutou značku (celý úsek mimo značku je dlouhý asi 1,5 km).

Žlutá nyní vede chvíli nad řekou v trošku členitějším terénu /2/, ale ještě před Biskupicemi sejdeme zpět k řece. Do vesničky Biskupice krátce vystoupáme /2-3/ lesem k silnici a po ní přijdeme až do centra obce. Zde si můžete prohlédnout původně gotický kostel sv. Martina a barokní faru z 18. stol.

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.1

Vysočina Třebíčsko Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 15 km

zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou Rokytná cestou do Příštpa Rokytná cestou do Příštpa na břehu Rokytné pod Příštpem na břehu Rokytné pod Příštpem přírodní park Rokytná přírodní park Rokytná peřeje na Rokytné peřeje na Rokytné přírodní park Rokytná přírodní park Rokytná cestou do Biskupic cestou do Biskupic kostel sv. Martina v Biskupicích kostel sv. Martina v Biskupicích
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby