Detail výletu

Přírodní park Džbán - po stopách pradávných obyvatel

Přírodní park Džbán tvoří tabulová plošina, vyzdvižená tektonickými pohyby nad okolní krajinu a je členěná údolními rýhami na řadu úzkých vrchů, plošin a hřbetů. Existence těchto plošin spolu s mírným podnebím vytvářelo podmínky vhodné pro osídlení již od doby kamenné. A tak zde v této romantické krajině můžeme nacházet četné památky po prehistorickém osídlení.

Výchozím bodem je obec Domoušice a ↔ Domoušice ŽST nacházející se u místního nádraží. Od ↔ se vydáme po zelené směr „Pod Džbánem" 3,5 km. Postupně projdeme celou vesnici, kde si můžeme prohlédnout pěkný barokní zámek z r. 1714 (nyní patří správě lesů) a pozdně barokní kostel sv. Martina. Dál už půjdeme podél železnice mezi chmelnicemi a lesem až přijdeme k silnici a ↔ Pod Džbánem. Z toho místa si můžeme „odskočit" do protějšího kopce k zcela zelení pohlcené zřícenině, kdysi mohutného hradu Džbán.

Jinak budeme pokračovat po žluté směrem „Mutějovice ŽST" 0,5 km. Od ↔ Mutějovice ŽST se vydáme k tajemným „Kounovským kamenným řadám" a to buď po žluté 2 km, anebo po naučné stezce, která k nim vede kratší cestou (1 km) a navíc se budete moct seznámit se všemi podrobnostmi ohledně historických a přírodních zajímavostí této lokality.

Kounovské kamenné řady se nacházejí na rozlehlé náhorní planině, na kterou budeme muset prudce vystoupat /2-3/. Dávní obyvatelé rozestavěli kameny - křemencové balvany do 14 rovnoběžných řad ve směru sever-jih. Tyto kameny zde byly dopraveny pravděpodobně z velké vzdálenosti. Nyní se dochovaly již jen neúplné řady s menším počtem kamenů ukryté v hustém lese. Dříve řady obsahovaly i vysoké kameny - stély ty však byly již v minulosti odvezeny okolními zemědělci. Celkem je zde zaregistrováno 2239 kamenů, nejdelší řada je dlouhá 450 m a vzdálenost od první západní řady k nejvýchodnějšímu velkému kamenu je 302 m. Význam či účel tohoto díla není dosud vyjasněn, jisté ale je, že se jedná o jediné dílo tohoto druhu v celé střední a východní Evropě.

Od Kamenných řad nás naučná stezka zavede až k ↔ Na rovinách, kde se nachází malebná hájovna. Přibližně 500 m vpravo po modré si můžete prohlédnout dodnes patrné zbytky příkopů a kamenných valů, které patřily opevněnému hradišti obývaného už od doby kamenné. Vzájemný vztah mezi tímto hradištěm a Kamennými řadami lze předpokládat, ale není prokázán.

Od ↔ „Na rovinách" se vydáme po žluté k další zajímavosti a to na vrchol Výrov . Tam nás zavede žlutá značka po 7 km. Z náhorní pláně Rovin sestoupáme dolů, mineme silnici vystoupáme po úbočí Špičáku a následně sestoupáme k chatové osadě u obce Nečemice. Z Nečemic ještě budeme 2 km stoupat až k ↔ Výrov.

Na samotný vrchol budeme muset jít ještě dalších 500 m nahoru po červené až k ↔ Výrov vrchol 509 m. Vrchol působí na první pohled obyčejně. Při podrobnější prohlídce zjistíme, že se vrcholová plošina výrazně vypíná nad okolní terén a je od něj oddělena strmými srázy. Také, zde lze nalézt pozůstatky dávného osídlení.

Dále budeme pokračovat po zelené směr „Pnětluky" 5 km a „zřícenina hradu Pravda" 6 km. Až na okraj obce Pnětluky převažuje klesání, ale hned za ↔ zahájíme poslední výrazné stoupání na této trase a to v délce 1 km až k zřícenině hradu Pravda.

Hrad Pravda je písemně doložen k r. 1523, ale archeologické nálezy potvrzují jeho existenci již v 14.stol. Jeho stavitelé jsou neznámí. Stejně tak i obyvatelé předchozího opevněného hradiště na jehož základech byl postaven. Z hradu se zachovaly téměř celé hradby, části budov i podzemí.

Od hradu půjdeme po červené a ta nás během 2 km převážně klesání dovede zpátky k ŽST Domoušice, kde náš výlet končí.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 7.6

České středohoří Žatecko Pěšky
náročnost: 2-3
délka celkem: 21 km

zřícenina hradu Pravda zřícenina hradu Pravda pohled na Domoušické údolí pohled na Domoušické údolí vyhlídka na vrcholu Výrova vyhlídka na vrcholu Výrova Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady Kounovské kamenné řady barokní zámek v Domoušicích barokní zámek v Domoušicích Domoušice Domoušice
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby