Detail výletu

Okolím Novodomského rašeliniště

Výlet za krásou a rozlehlostí Krušnohorské náhorní planiny, tvořenou zrcadlením temně modrých vod uprostřed tajuplných mokřadů, lemovaných hustými lesy či dalekými pastvinami.

Výchozím bodem je Kalek - malá pohraniční vesnička známá již r. 1555, kdy byla součástí panství Červený Hrádek. V letech 1765 - 66 zde byl vybudován Janem Adamem z Auersperku malý barokní lovecký zámeček, údajně u příležitosti návštěvy císaře Josefa II. Pozdější úpravy bohužel zcela potlačily charakter zámku. Nepřehlédnutelnou dominantou obce je kostel sv. Václava, který však podlehl nepřízni času a je v neutěšeném stavu. Z Kalku vycházíme po žluté směr Nový dům - hájenka 5 km. Až k soše sv. Anny z r. 1823 budeme vytrvale stoupat /2-3/. Z nejvyššího bodu naší trasy další 2 km klesáme až k hrázi Starého rybníka. Od něj pokračujeme stále po žluté až k opuštěnému stavení a rozc. Nový dům Hájovna.

Dále nás povede modrá značka směrem k Rašeliništi 3 km, Pohraničí 6 km. Projdeme kolem velmi pěkného Nového rybníka a pak již vstoupíme do nezaměnitelné krajiny tvořené Novodomským rašeliništěm. Toto zvláště chráněné území je určené k ochraně jednoho z nejrozsáhlejších rašelinišť v Krušných horách. Novodomské rašeliniště s četnými podzemními prameny tvoří dvě samostatná rašeliniště, Načetínské a Jezerní, propojené podmáčenými smrčinami. Obě rašeliniště prorůstá borovice bahenní-blatka, v jejímž podrostu se vyskytují všechny typické druhy rašeliništní flóry. V sv. části Jezerního rašeliniště se vytvořilo jezírko, ze kterého vytéká potok.

Po 3 km chůze mírně se vlnícím terénem kolem mokřadel a tlejících stromů se napojíme na silnici vedoucí z Pohraničí do Načetína. Zde opustíme modrou značku a vydáme se vpravo po silnici, až přijdeme po 3 km do Načetína. Z této malé pohraniční vsi pokračujeme stále stejným směrem po nefrekventované silnici, až po 2 km dorazíme do obce Kalek, kde náš výlet končí.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.6

Krušné hory Krušné hory - Chomutovsko Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 13 km

u Nového rybníka u Nového rybníka v Novodomském rašeliništi v Novodomském rašeliništi Starý rybník Starý rybník Svatá Anna Svatá Anna okolí Kalku okolí Kalku Kalek - ruina kostela sv. Václava Kalek - ruina kostela sv. Václava
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby