Detail výletu

Okolí Nového Města v Krušných horách

Okruh je tvořen ideálním běžkařským terénem v krajinářsky velmi atraktivní části Krušných hor. Prohlédneme si mimo jiné malebné údolí Flájského potoka, Puklou skálu, Český Jiřetín, samotu Pastviny a Grűnwaldské vřesoviště.

Výchozím bodem je významné středisko zimních sportů a rekreace ↔Nové Město v Krušných horách. Z něho se vydáme po červené značce směr Vrch tří pánů 2,5 km. Pohodovou jízdou téměř po rovině se dostaneme až k rpzcestníku Vrch tří pánů, kde je malé odpočívadlo. Dále pokračujeme stále po červené směr „Vilejšov - zaniklá obec".

Následovat bude sjezd zpestřený řadou krásných výhledů, který zakončíme na břehu Flájského potoka. Zde bychom měli přejet na druhý břeh a tam spolu se značkou pokračovat. Pokud zde nebude lávka (poslední odnesla voda v r.2002), pak se o přechod na druhý břeh raději nepokoušejte. Flájský potok je sice velice malebný, ale místy je více než 1m hluboký a velmi studený. Budeme pokračovat po jeho levém břehu, až se k nám zleva připojí lesácká cesta. Po ní se vydáme asi 100m nahoru a tam již uvidíme zelenou značku, která vede k nedalekému rozcestníku Vilejšov - zaniklá obec.

Pokračovat budeme stále po červené směr Fláje, zaniklá obec 4 km, Horní Ves 8 km. Kousek za rozcestím nás dovede značka k funkčnímu mostu, přes který přejdeme na druhou stranu. Následující 4 km jsou vedeny v mírně zvlněné krajině, která pozornému běžkaři nabídne řadu působivých scenérií. Dřevěný kříž vztyčený na památku zaniklé obce Fláje nám signalizuje, že jsme již jen kousek od rozcestníku Flaje - zaniklá obec. I nadále pojedeme po červené směr „Horní Ves - pramen".

Asi po 2 km převážně mírného stoupání /1-2/, spatříme dva nepřehlédnutelné monumenty. Jedním je Puklá skála a druhým dílo lidských rukou - 47,5 m vysoká hráz Flájské přehrady. Ta byla postavena v letech 1954-63 a je dosud jedinou pilířovou přehradou v ČR. Zanedlouho začneme klesat /2/ až k rozcestníku Horní Ves - pramen. Pokud si budeme chtít prohlédnout bývalou dřevorubeckou obec Český Jiřetín, kde máme možnost se občerstvit, musíme pokračovat po červené ještě další 2 km. Jestliže se rozhodneme jet rovnou dále, poběžíme po žluté směr „Žebrácký roh", a „Pastviny".

Mírným stoupáním se dostaneme k místu nazývaném rozcestí Žebrácký roh. Od něj pokračujeme po odkrytých loukách alejí ovocných stromů, připomínající dřívější rušný život na planinách. Pocitem nostalgie nás naplní i trosky usedlosti u rozcestí Pastviny.

Od tohoto rozcestí pokračujeme po Krušnohorské magistrále (po stopě bez značení) směr Nové Město 6 km. Naše cesta povede alejí až k úpatí vrchu Nad křížkem, kde je za pěkného počasí nádherný výhled. Pojedeme stále rovně, až uvidíme další zchátralé stavení s vysílačem. Tam odbočuje magistrála doprava, aby mohla pokračovat rovně přes Grűnwaldské vřesoviště, které je typickým představitelem rašeliniště vrchovištního typu s průměrnou mocností 4,5-5 m. Poté, co mineme vrchol Rovina, začneme mírně klesat a před námi se objeví Nové Město, naše cílová stanice.

 

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.6

Krušné hory Krušné hory - Teplicko Na běžkách
náročnost: 1-2
délka celkem: 28 km

cestou na vrch Tří pánů cestou na vrch Tří pánů cesta na vrch Tří pánů cesta na vrch Tří pánů Flájský potok v místech býv. Nové Vsi Flájský potok v místech býv. Nové Vsi nad Flájskou přehradou nad Flájskou přehradou Puklá skála Puklá skála louky u Žebráckého rohu louky u Žebráckého rohu v místech bývalé samoty Pastviny v místech bývalé samoty Pastviny Nové Město a vrch Bouřňák Nové Město a vrch Bouřňák
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby