Detail výletu

25.6.2012 Na nejvyšší vrchol české části Šumavy – Plechý

Tento náročný, avšak vysoce atraktivní výlet nás zavede do míst, která byla ve 20. stol. z velké části turisticky nepřístupná. Naskytne se nám pověstný pohled na hladinu Plešného jezera s 260 m vysokou jezerní stěnou pod vrcholem Plechého a také ojedinělý výhled z nejvyšší hory české části Šumavy na celé Šumavské předhůří i daleko do vnitrozemí.

Výchozím bodem je Nová Pec - Nové chalupy 730 m, odkud se vydáváme po žluté směr Rossbach 5 km, Plešné jezero 9,5 km (dále po zelené). K rozcestí Jezerní potok, lávka stoupáme velmi mírně krásným Jelenským údolím. Zde odbočíme vlevo, přejdeme přes Jezerní potok a stoupáme 2,5 km k rozcestí Rossbach (849 m). Toto zajímavé místo na Schwarzenbergském plavebním kanále se nachází v lese na křižovatce u akvaduktu. Od něj stále mírně stoupáme podél průzračného potůčku s četnými kaskádami až k rozc. U Říjiště, kde se nachází sezónní občerstvení s posezením. Zde odbočujeme vpravo směr Plešné jezero.
Již výrazně stoupáme k rozc. Jezerní stezka 956 m, kde odbočíme vlevo na kamenitou cestu, která nás dovede ke Kamennému moři a Plešnému jezeru. Krajina v okolí zde má téměř vysokohorský charakter, je porostlá vesměs klečí, postupně zde vrůstá bříza, jedle, smrk, ale i borovice lesní. Procházíme přes rozsáhlé kamenné moře, které je tvořeno mohutnými, rozpukanými žulovými balvany. Odměnou za překonání kamenného moře je úchvatný pohled na šumavské zátiší - Plešné jezero s 260 m vysokou jezerní stěnou pod vrcholem Plechý. Plešné jezero (1090 m) je ledovcové jezero o hloubce 17 m, délce 540 m a šířce 150 m. Jezerní pánev byla vyhloubena ve starších čtvrtohorách ledovcem Plechého.
Jakmile se dosyta pokocháme jezerní hladinou, zahájíme náročný a velmi prudký výstup k památníku A. Stiftera, rodáka z nedaleké Horní Plané, umístěného na skalním výběžku jezerní stěny. Tento štíhlý obelisk z kvádrů žuly byl zřízen na památku známého básníka Šumavy Adalberta Stiftera. Před pomníkem se nachází skalní plošina s nezaměnitelným výhledem do ledovcového karu Plešného jezera s masívem sousední Smrčiny v pozadí, vlevo vzadu uvidíme Vítkův Kámen, Lipenské jezero s údolím Vltavy, Želnavskou hornatinu s nejvyšším vrcholem Knížecího stolce i lesnaté Jelení vrchy. Od pomníku již stoupáme mírněji lesem k vrcholu Plechý.
Vrchol Plechý (Plőckenstein) 1378 m je tvořen výrazným seskupením žulových skal a balvanů na zalesněném hraničním horském hřebenu, není z něj výhled. Po vrcholové fotce se vydáme po červené směr hraniční přechod 2,5 km. Cesta dolů k hraničnímu přechodu vede skutečným pralesem - prodíráme se vysokým kapradím, překračujeme tlející a spadané lesní velikány, skáčeme po kamenech. Zdejší smrky a buky co do velikosti jsou úctyhodné. Sestupujeme velmi prudce, v druhé polovině se klesání trochu zmírní a my jdeme lesní pěšinou v hustém kapradinovém porostu s občasným výhledem na Lipno a vesničky v okolí.
Po absolvování náročného a dlouhého sestupu z hřebene, kdy se měnil i charakter lesa z vysokohorského smrkového v prales a pak v mladý bukový a smíšený les, již putujeme po modré tur. značce po zpevněné tzv. Rakouské cestě. Jdeme podél potůčku krásným otevřeným údolím, míjíme malé, mezi stromy ukryté jezírko, až přijdeme k již známému rozc. U Říjiště.
Od něj pokračujeme po zelené směr Rossbach, Nová Pec 6,5 km. U rozc. Schwarzenbergský kanál a Koňský potok - Rossbach odbočujeme vpravo a po zpevněné cestě kolem Schwarzenberského plavebního kanálu a skal ukrytých mezi stromy se dostáváme pohodovou cestou k rozc. Raškov a do Nové Pece.

Autor: Daniel Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.2

Šumava Šumava - Trojmezí Pěšky
náročnost: 3
délka celkem: 22 km

vyhlídku u památníku A. Sttiftera vyhlídku u památníku A. Sttiftera cestou z Nové Pece cestou z Nové Pece Na vrchol Plechý Na vrchol Plechý u rozcestí Rossbach u rozcestí Rossbach Kamenné moře pod Plechým Kamenné moře pod Plechým Plešné jezero Plešné jezero Na vrcholu Plechého Na vrcholu Plechého sestum hustým lesem místy až pralesem sestum hustým lesem místy až pralesem
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby