Detail výletu

20.5.2013 Na kole Bohdalovskem – krajinou rybníků, luk a hájů

Malebná krajina v okolí horního toku Oslavy je tvořena plochými kopci, rozlehlými pastvinami i původním lesním porostem. To vše je bohatě protkané sítí potůčků, řek a rybníků a vytváří tak idylický obraz Česko-moravské vrchoviny. Během tohoto výletu poznáme vedle pěkné přírody i řadu pamětihodností v Netíně, Rudolci, Novém Veselí a Radostíně nad Oslavou a dopřejeme si krásné výhledy z vrcholů Havlina a Blažkov. V parném létě přijde vhod i osvěžení v rekreačním rybníce Rendlíček.

Na kolo nasedneme v malém městečku Radostín nad Oslavou. Hlavní pamětihodností je na náměstí kostel sv. Bartoloměje z let 1769-71, postavený na místě staršího dřevěného. Jeho zvláštností je oddělená dominantní věžová brána se zvonicí, propojená s opevněním chránícím ve svém středu kostel. Na vrchu zvaném Šibeník, kolem kterého se budeme vracet, jsou umístěny tři kamenné kříže a jsou odsud nádherné výhledy na celý Radostín.
Vyjíždíme po silnici a mlynářské stezce okolo renovovaného mlýnu přes Kněževes do Krásněvsi, kde kousek za kapličkou odbočíme směr údolí Oslavy. V lese u Ústeckého rybníku se napojíme na žlutou značku a po lesní cestě přes chatovou osadu u dalšího rybníka vyjedeme mezi pole a vystoupáme do Netína. Obci vévodí již z dálky viditelný poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s výraznou zvonicí a okružním opevněním. Při podrobnější prohlídce zde nalezneme i barokní faru a nad kostelem pak kamennou křížovou cestu s alejí lip směřující k velkolepé novogotické hrobce Lobkowiczů. Na náměstí pod kostelem je barokní socha sv. Jana Nepomuckého a můžeme se zde i zastavit v místní restauraci.
Náš výlet dále pokračuje po vedlejší silnici směr Měřín (trasa č. 103), ze které však záhy odbočíme na polní cestu kolem rybníku Křenčák, kterou stoupáme do Dědkova. I zde si vybereme polní cestu, která směřuje k nejvyššímu kopci v okolí, na Dědkovskou horu. Čeká nás tedy solidní stoupání zprvu přes pole a pak lesem po úpatí hory, kde se připojíme k zelené značce. Ta nás dovede přes vesničku Kyjov k dalšímu významnému vrcholu v okolí – Havlina. Ten díky výraznému stožáru vysílače na sebe upoutává pozornost již z dálky. Kopec objedeme po silnici přes Chroustov a pak konečně sjíždíme směr Rudolec. I když nyní chvíli pojedeme po frekventovanější hlavní silnici, oživí nám cestu daleké výhledy na Rudolec se zámkem. Jako první míjíme v obci zajímavou novodobou kapli sv. Anny a pak nás modrá značka provede okolo renesančního zámku s arkádami. Naposledy sloužil zámek jako rehabilitační centrum a v současnosti bohužel není veřejnosti přístupný.
Po modré teď vystoupáme mezi poli pod vrchol Blažkov, k jehož vyhlídce si můžeme krátce zajet. Po pěkném sjezdu pak odbočíme na silnici směr Nové Veselí. Městys Nové Veselí je nejvýznamnější zastávkou celého výletu. Na východní straně náměstí se vyjímá majestátný kostel sv. Václava s cínovou křtitelnicí a sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a Panny Marie. Před kostelem je také sedmimetrový žulový kříž z jednoho kusu kamene. Náměstí se rozprostírá okolo sochy T.G.Masaryka a k dalším památkám patří barokní kaple sv. Rocha, fara se starým hřbitovem, renesanční zámeček, bývalý mlýn se zachovalou sgrafitovou výzdobou, stará rychta a radnice v bývalé škole. Nabízí se nám tady i široká škála restaurací, které přijdou vhod k posilnění před další etapou výletu.
Pojedeme pak po žluté značce směr Rendlíček a z hlavní silnice odbočíme na polní cestu k rybníku Nikolec. Rendlíček je rozlehlý rekreační rybník s několika chatovými osadami, ve kterém se dá příjemně osvěžit. Naše trasa ovšem ještě nad rybníkem odbočí na silnici přes Březí nad Oslavou do Kotlasů. Zde si pohlídáme červenou značku, která nás povede do kopce v Černém lese a pak dále okolo Kotlaského rybníku na již zmiňovaný Šibeniční vrch a zpátky do výchozího bodu.


Autor: Filip Balogh

Celkem 43,5 km.
Náročnost 2.

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 10.0

Vysočina Žďárské vrchy Na kole
náročnost: 2
délka celkem: 43 km

Netín - kostel Nanebevzetí Panny Marie Netín - kostel Nanebevzetí Panny Marie Netín - křížová cesta k hrobce Lobkowiczů Netín - křížová cesta k hrobce Lobkowiczů výhledy cestou do Kyjova výhledy cestou do Kyjova vrchol Havlina vrchol Havlina Pohled na Rudolec Pohled na Rudolec vrchol Blažkov - výhled vrchol Blažkov - výhled Nové Veselí - socha T.G.Masaryka a kostel sv. Václava Nové Veselí - socha T.G.Masaryka a kostel sv. Václava rybník Nikolec rybník Nikolec Radostín nad Oslavou ze Šibeničního vrchu Radostín nad Oslavou ze Šibeničního vrchu Radostín nad Oslavou - kostel sv. Bartoloměje Radostín nad Oslavou - kostel sv. Bartoloměje
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby