Detail výletu

Kyjovským údolím

Romantické a malebné údolí Křinice přímo vybízí k nenáročné procházce, díky níž můžeme společně s dětmi objevovat krásu tajuplných skalních kaňonů, ledových jeskyň, skalních hradů a vyhlídek tolik typických pro Labské pískovce. Údolí můžeme navštívit v kterémkoliv ročním období a vždy se můžeme těšit na milé překvapení. V parném létě nás zde ovane chladnější vánek způsobený teplotní inverzí a koncem zimy se zde utvářejí v jeskyních i na strmých skalách ledové krápníky.

Výchozím bodem této atraktivní procházky je malebná vesnička Kyjov. Protáhlá ves se může pyšnit bohatou lidovou architekturou vyznačující se roubenými přízemními i patrovými domy s podstávkami. Již r. 1884 se tu ustavil Horský spolek pro Kyjovské údolí, který zpřístupňoval zajímavé skalní útvary a budoval vyhlídky. Významná turistická infrastruktura je zde podpořena několika penziony a restauracemi, ve kterých se můžeme před výletem posilnit. Kyjov je jediná oáza civilizace během tohoto výletu, takže nezapomeneme přibalit na cestu i několik pamlsků a tekutiny, kterými pak odměníme naše statečné malé turisty.

Vyrážíme od turistického rozcestí po žluté značce a jdeme chvíli po silnici směr Kyjovský rybník. U penzionu Albert odbočíme vpravo a připojíme se ke Köglerově naučné stezce. Raritou je, že tato stezka byla vůbec první přírodovědnou vycházkovou trasou v Čechách. První slavnostní průchod stezkou se uskutečnil 12. října 1941 a návštěvníci mohli též obdivovat unikátní téměř umělecké provedení informačních tabulí z dílny samotného Rudolfa Köglera - duchovního otce celé stezky. Bohužel neblahý poválečný vývoj nepřál dalšímu rozvoji a údržbě stezky, která pak postupně zanikala a po smrti R. Köglera v r. 1949 vzala definitivně za své. Od r. 2006 je otevřena nová 2x tak dlouhá naučná stezka, která se snaží oživit myšlenku Rudolfa Köglera. Tak jako ve čtyřicátých letech minulého století je stezka osázena informačními tabulemi, které nás budou výstižnou a zároveň srozumitelnou formou seznamovat s geologickými, botanickými, zoologickými i vlastivědnými informacemi a regionálními kuriozitami.

U odbočky ze silnice narazíme na naše první, ale z nástupu na naučnou stezku v Krásné Lípě již 19. zastavení NS, které pojednává o osadě Kyjov. Stezka nás dále zavede do lesa, kde se nad levým břehem Křinice vypíná do výšky 40 m skalní ostroh, na jehož temeni se dochovaly skromné stopy dávného osídlení. Původně se předpokládalo, že zde stával strážní hrad, což v 80. letech 20. století vyvrátil archeologický průzkum, který zde objevil staré sídliště. Vysoký a rozeklaný pískovcový masiv s pozůstatky sídliště tvoří jeden z výběžků náhorní planiny, vyčnívajících od jihu nad Kyjovské údolí. Na hlavní ostroh vystupuje značená stezka od Kyjova po vytesaném středověkém schodišti. Na temeni skály stojí dřevěný přístřešek, od něhož vedou pěšinky k zarostlým vyhlídkám na okrajích. U jedné z vyhlídek je do skály vytesaná lavice, z níž je dnes bohužel jen omezený výhled mezi stromy do údolí. Přístup na skály dnes usnadňuje množství schůdků, vytesaných kyjovským horským spolkem při zpřístupňování hradu koncem 19. století. Stezka nás dále provádí po vyhlídkách Kyjovský hrad, Medvědice (Pod praporkem), Klenotnice i okolo horolezecké věže Strážce Klenotnice. Podle pověsti tu byly skrýše pokladů loupeživých rytířů z hradu. Další informační tabule nám zase poodhalí více o Labských pískovcích a lidech, kteří zde ve skalách žili. Na západním konci masivu sestoupáme těsnou skalní rozsedlinou s dřevěnými schůdky pod jehlanovou skálu s praporkem, vyčnívající vysoko nad Kyjovské údolí. Značená stezka odtud dále pokračuje na dno boční rokle a prochází přitom kolem několika zajímavých skalních útvarů, nazývaných Vikingská loď, Holubice, Panna a Trojčata.

V Kyjovském údolí kopíruje dnes řeku Křinici zpevněná lesní cesta, podobně jako v minulosti tzv. Hradní cesta, která spojovala jednotlivé hrady v oblasti. Procházíme hlubokým kaňonem směr Turistický most okolo zajímavých skalních útvarů a zhruba po 0,5 km můžeme odbočit vpravo na  dřevěný most přes řeku Křinici. Tak se dostaneme do protějšího svahu, ve kterém se skrývá Jeskyně víl, kde se koncem zimy vytváří bohatá ledová výzdoba v podobě krápníků. U rozcestí Turistický most jsme dosáhli nejvzdálenějšího bodu našeho výletu, což vyzývá ke krátkému spočinutí a zhodnocení čerstvě získaných zážitků. Po případném občerstvení z vlastních zásob si můžeme znovu vychutnat pozoruhodnou krásu údolí a při cestě zpět určitě objevíme další zajímavosti, které jsme z opačného směru nemohli postřehnout.

Od rozcestí Pod praporkem, kde je odbočka na Kyjovský hrad, pokračujeme dále údolím a můžeme se těšit na další zastavení naučné stezky, zabývající se skalním řícením, řekou Křinicí a historií zaniklého Dixova mlýnu. Cestou si všimneme Čertova kamene a jeskyně Vinný sklep, kde jsou koncem zimy podobně jako v Jeskyni víl k vidění lahvovité ledové krápníky (dle pověsti zde vede i tajná chodba do Kyjovského hradu). V závěru nás červené turistické značení zavede zpět do Kyjova a s pocitem krásně stráveného dne můžeme tento výlet uzavřít.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.3

Labské pískovce a Lužické hory České Švýcarsko S dětmi
náročnost: 1-2
délka celkem: 7 km

Kyjovský rybník Kyjovský rybník na začátku Kyjovského údolí na začátku Kyjovského údolí cesta ke Kyjovskému hrádku cesta ke Kyjovskému hrádku u Turistického mostu u Turistického mostu Kyjovského údolí - jeskyně víl Kyjovského údolí - jeskyně víl výhled z Kyjovského hradu výhled z Kyjovského hradu Kyjovský hrad - praporek na vrcholu Kyjovský hrad - praporek na vrcholu Kyjovské údolí - ledopád Kyjovské údolí - ledopád Křinice v Kyjovském údolí Křinice v Kyjovském údolí Kyjov Kyjov
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby