Detail výletu

Krušné Hory - náhorní planina nad Chomutovem

Vyrovnaný a krajinářsky velmi pestrý výlet po náhorní planině v okolí Kalku, kterou masový turistický ruch ještě nedokázal objevit.

 

Výchozím bodem je malá pohraniční vesnička Kalek známá již r. 1555, kdy byla součástí panství Červený Hrádek. V letech 1765 - 66 zde byl vybudován Janem Adamem z Auersperku malý barokní lovecký zámeček, údajně u příležitosti návštěvy císaře Josefa II. Pozdější úpravy bohužel zcela potlačily charakter zámku.

Když vyjedeme /2/ nad údolí s vesničkou okolo nepřehlédnutelné zříceniny kostela, ocitáme se již v tolik typické krajině pro krušnohorskou náhorní planinu s nízkými hvozdy, malými břízovými a smrkovými lesíky a všudypřítomnou vysokou hustou trávou. Lehce kopcovitým terénem /1-2/ převážně klesáme kolem rozcestí Pod Vodárnou a pečlivě si hlídáme žluté turistické značení, abychom se zbytečně neztratili ve spleti místních lesáckých cest. Poslední 2 km do vesničky Svahová terénně klesáme /2/ hustým Jirkovským městským lesem.

Od rozc. Svahová - hájenka musíme vyšlapat dva prudší /3/ kopce, přičemž se nám cestou okolo Mezihořského vrchu odkrývají pěkné výhledy široko do kraje na Teplickou pánev. Další horskou ves - Zákoutí, vystavěnou v prudkém svahu nad řekou Bílina, projedeme a u řeky se napojíme na hlavní silnici z Chomutova do Kalku. Po krátkém stoupání /2-3/ kousek za Černým rybníkem odbočíme na Novodomskou cestu. Ve stoupání /2/ pokračujeme ještě asi 1 km přes sedlo mezi vrcholem Na výhledech a Kamennou hůrkou, odkud sjedeme k hrázi Starého rybníku. Hned za ním nesmíme přehlédnout odbočku z červené značky na modrou směrem do „Údolní přehrady Kameničky" a „III. mlýn", která vede po malé lesní cestě mezi břízkami.

Po asi 500 m náročného terénního sjezdu /3/ se napojíme na vyasfaltovanou lesáckou cestu a po ní budeme mírně klesat až k hrázi údolní nádrže Kamenička. Cesta údolím Kameničky nás zaujme především svými skalisky a přírodní rezervací Buky nad Kameničkou, která zde chrání 200 let starý přirozený buko-klenový les.

Vodní nádrž Kamenička byla vybudována v letech 1899-1904. Má 31m vysokou kamennou hráz a celé její dno je vydlážděno. Jedná se o technickou památku, která dodnes slouží jako zdroj pitné vody. Za hrází se stáčí naše cesta ještě prudčeji směrem dolů, a tak rychle mineme bukové hvozdy a za chvíli se napojíme na cestu, která vede Bezručovým údolím podél řeky Chomutovky. V křižovatce se nachází odpočívadlo. My se vydáme vpravo nahoru a pro změnu teď budeme stále stoupat /2/. O Bezručově údolí se říká, že patří mezi nejdelší, nejhezčí a nejzajímavější údolí v Krušných horách a my se brzy přesvědčíme, že je to pravda.

Po asi 6 km dojedeme k rozc. Bezručovo údolí, kde odbočíme vpravo po červené do prudkého kopce směr „Hadinec" a „Nový dům - hájenka". Prvních 0,8 km je náročné stoupání /3/ dále už bude převažovat mírně zvlněný terén náhorní planiny. Poté, co mineme první pěkný rybník, odbočíme spolu se značkou vpravo, kde sjedeme ke Spálenému rybníku. Po dalších dvou stoupáních a následné rovince dojedeme k Novému rybníku, který se nachází na okraji Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, což je zvláště chráněné území, určené k ochraně jednoho z nejrozsáhlejších rašelinišť v Krušných horách.

Pak se již napojíme na známou cestu, kterou nám připomene Nový rybník a Hájovna. Od ní však budeme sledovat žlutou značku směr „Sv. Anna" a „Kalek". K soše sv. Anny z r. 1823 to je převážně stoupání /2/, potom již následuje 3 km dlouhý sjezd na začátek obce Kalek čímž náš výlet končí.

 

Autor: Filip Balogh

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 6.0

Krušné hory Krušné hory - Chomutovsko Na kole
náročnost: 2
délka celkem: 39 km

cesta ze Svahové cesta ze Svahové přehrada Kamenička přehrada Kamenička u rozc. Hadinec u rozc. Hadinec Starý rybník Starý rybník Svatá Anna Svatá Anna příhraniční vesnička Kalek příhraniční vesnička Kalek úpatí Mezihořského vrchu úpatí Mezihořského vrchu Kalek - ruina kostela sv. Václava Kalek - ruina kostela sv. Václava
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby