Detail výletu

Krajina v přírodním parku Radeč

Vydejte se s námi do krásné krajiny lákající svými přírodními scenériemi i historickými památkami, kde se rodila česká turistika. Hlavní osu tohoto výletu tvoří zalesněný hřeben Radeče ohraničený na východní straně mohutnými skalisky u bývalého středověkého hradu Mitrvald a na západě Bílou skálou. Obohatí nás nejen Mitrvald či hrad a zámek v obci Březina, ale také především prastaré slovanské hradiště.

Za výchozí bod si můžeme zvolit útulnou vesničku Těškov, disponující základními atributy pro návštěvníky jako je obchod a nefalšovaný vesnický hostinec. Připraveni na pořádný výšlap do nitra panenské přírody vyrážíme z návsi kolem kapličky po červené značce směr Radeč - východ. Kousek nad vsí, ještě něž odbočíme do lesa, se nám nabídne pěkný rozhled na okolí Těškova a v dáli i na Brdskou hornatinu. Hustým převážně smrkovým lesem postupně vystoupáme na hřeben Radeče k rozcestí a odbočce na Hrad. Dovídáme se zde, že jdeme po první značené cestě v západních Čechách, která vznikla 4. 8. 1889 z iniciativy učitele z Holoubkova J. Lega.
Cestou k Hradu pozornému návštěvníkovi jistě neuniknou po lese roztroušená zprvu ojedinělá a později už souvislejší skaliska vytvářející po okraji hřebene přirozenou hradbu dnes již zaniklému středověkému panství. První cíl našeho výletu jsme právě zdolali a za odměnu se nám dostává nádherného výhledu ze skalnaté vyhlídky. Není divu, že zdejší mohutná členitá skaliska posloužila našim předkům v r. 1343 jako základ pro stavbu hradu. Středověký hrádek nazývaný též Mitrvald je uváděn již od 15. stol. jako pustý a tudíž zde nenalézáme žádné okázalé zbytky věží či hradeb.
Stejnou cestou se vracíme k rozcestí a vydáme se nyní rovně po hřebeni směr vrchol Brno. Míjíme loveckou chatu, za kterou odbočíme na lesní pěšinu a krátce vystoupáme na dominantu přírodního parku Radeč. Ke zvýraznění vrcholu v kontextu okolní krajiny přispěl především televizní vysílač umístěn v bývalém výchozím bodě zemského měření střední Evropy. U vysílače je patrné torzo nejspíše bývalé dřevěné rozhledny a na severní stranu je i částečný výhled. Chvíli ještě traverzujeme po zalesněném hřebeni a posléze během sestupu nepřehlédneme odbočku na Bílou skálu. Kouzelným výhledem ze skalisek obklopených kamenným mořem se rozloučíme s romantickým výběžkem Křivoklátské vrchoviny.
U osady Sklená Huť na chvíli vyjdeme z lesa a máme možnost posoudit opačný pohled na Bílou skálu vystupující ze zarostlého hřbetu. Ještě další 3 km cesty lesem nás dělí od obce Březina, jejíž historie se začala psát r. 1379 v souvislosti s dokončením stavby zdejšího hradu. Hrad byl obýván do pol. 17. stol. a po r. 1810 byla zřícenina romanticky upravena. Nás červená značka zavede břízovou alejí k zámku na němž ve 30. letech 20. stol. pobýval dokonce i komik Vlasta Burian. Zámek je od r. 1950 využívaný jako lesnické učiliště, čímž pozbyl na atraktivnosti, kterou ovšem plnohodnotně vyvažuje původně anglický park s cennými dřevinami (více jak 500 let starými buky, duby apod.). V parku je i obnovená kaple sv. Terezie, kterou v 50. letech totalitní moc zrušila.
Naše další kroky směřují nyní na vrchol kopce, kde bývalo rozsáhlé slovanské hradiště. Jedná se o jeden z nejstarších opěrných bodů Slovanů na západě Čech se zachovalými zbytky kamenných valů dosahujících původně výšky až 5 m. V r. 1998 zde byla obnovena vyhlídka s novým altánem podle dochované původní dokumentace. Až k rekreačně využívanému rybníku Habr budeme pozvolna klesat a opět můžeme obdivovat krásu zdejšího polesí. Najdeme zde stále funkční středisko Lesanka i autokemp. Za hrází rybníka naposledy vystoupáme do sedla mezi Chlumem a Plzeňským vrchem a pak kolem polí s výhledem na Brdskou hornatinu se unaveni a plni dojmů vracíme do Těškova.

Autor: Filip Balogh

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.5

Plzeňsko Plzeňsko Pěšky
náročnost: 2
délka celkem: 25 km

Těškov Těškov přírodní park Radeč přírodní park Radeč vrchol Radeč - vyhlídková plošina v místech bývalého hradu Mitrvald vrchol Radeč - vyhlídková plošina v místech bývalého hradu Mitrvald televizní vysílač na vrcholu Brno televizní vysílač na vrcholu Brno Bílá skála Bílá skála u osady Sklená Huť u osady Sklená Huť Březina - zámek obklopený anglickým parkem Březina - zámek obklopený anglickým parkem vyhlídkový altán u rozsáhlého slovanského hradiště vyhlídkový altán u rozsáhlého slovanského hradiště
 
DOPORUČUJEME:
ubytování na HOTELY.CZ s možností on-line rezervace
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby