Detail výletu

Kladská rašelina - Tajga a její okolí

Poznejte s námi krásu a neporušenost lesů v okolí Mariánských lázní. Nechte se okouzlit nenarušenou přírodou kolem temně modrého Kladského rybníku, který je součástí národní přírodní rezervace Kladské rašeliny. Odpočiňte si v romantickém loveckém zámečku postaveném ve švýcarském stylu, vydejte se po stopách zaniklých lázní.

Výchozí bodem je nenápadná obec Prameny (dříve Sangerberg), která byla kdysi hornickým městem s významnou těžbou cínu a později v 19. stol. lázeňským městečkem. Po roce 1945 většina domů zanikla. Za obcí lze najít v parku pozůstatky bývalého lázeňského života u ruin Alžbětiných lázní a venkovních pramenů. Pro nostalgicky založené turisty je zde otevřeno muzeum „Dům starých časů".

Vyrážíme po červené směr potok Rota 3 km. Cesta vede po málo frekventované silnici v malebném údolí mírným stoupáním /2/ až k rozc. Potok Rota, kde odbočíme vlevo na žlutou značku směr Pod Popravčí loukou, Myslivna Králův kámen.

Mírně stoupáme po lesních cestách až k malému jezírku a budově hájovny postavené v alpském stylu v r. 1903. U ní si můžeme prohlédnout výřez z kmene mohutného smrku zvaného Gong. Za hájovnou vede nefrekventovaná silnice, kde odbočíme vpravo po zelené směr Kladská a dále pokračujeme spíše klesáním.

V Kladské se nachází zachovalý lovecký zámeček švýcarského stylu a další roubené alpské stavby, které sem nechal přenést z výstavy ve Vídni kníže O. Schönburg. Tyto hodnotné stavby jsou nyní předmětem památkové péče. Právě v nich najdeme možnost stylového občerstvení i ubytování. Zároveň máme možnost si projít poutavě zpracovanou naučnou stezku (1,5 km) v Národní přírodní rezervací Kladské rašeliny - Tajga. NPR byla založená již v roce 1933 v geomorfologickém celku Slavkovský les. Zahrnuje jedno ze tří samostatných rašeliništních celků, které se nachází na západ od obce Kladská. Tajga je mírně vypouklé vrchoviště se starým porostem blatky pyramidální formy. Střed vrchoviště je většinou bez dřevin. Celým územím Kladských rašelin procházejí dvě tektonické poruchy, z kterých vyvěrají podzemní prameny, vesměs zásobující léčivé prameny Mariánsko-lázeňské. V celém areálu NPR se roztroušeně vyskytuje tetřívek obecný a tetřev hlušec.

Z Kladské budeme pokračovat dále po silnici č. 211 směr Prameny a po necelých 2 km přijdeme opět k rozc. Potok Rota. Zde odbočíme vlevo po žluté směr Mýtský rybník 3 km. Naši pozornost si jistě zaslouží půvabný Mýtský rybník, jehož průzračné vody stíní majestátné stromy. Od rozc. Mýtský rybník se vracíme mírným klesáním po modré až do Pramenů, kde náš okruh končí.

Celkem 17 km (včetně naučné stezky)

Autor: Daniel Balogh

 

Zákres v mapě
Chcete vědět víc?

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 5.5

Západočeské lázně Slavkovský les a Mariánské Lázně Pěšky
náročnost: 1-2
délka celkem: 17 km

Kladský rybník Kladský rybník u myslivny Králův kámen u myslivny Králův kámen krajina kolem Kladské krajina kolem Kladské Naučnou stezkou Kladská rašelina Naučnou stezkou Kladská rašelina Mytský rybník Mytský rybník Kladská rašelina - Tajga a její okolí Kladská rašelina - Tajga a její okolí NS Kladská rašelina NS Kladská rašelina v obci Prameny v obci Prameny
 
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby