Detail výletu

Hrady a zámky a další památky v Prachaticích a okolí

Podhoubí historického dědictví našich předků na Prachaticku je dosti rozsáhlé. My se podíváme na hlavní část památek, které by neměly být opomenuty. Navštívíme jedinečné historické jádro Prachatic, čarokrásný zámek Kratochvíli s malebným parkem a tajemné zdi a nádvoří zříceniny hradu Helfenburk.

Výlet můžeme začít v Prachaticích prohlídkou památek a krásných zákoutí městských uliček. U fontánky na Malém náměstí začíná naučná stezka vedoucí kolem hradeb, která nás na pěti tabulích seznámí se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Po absolvování procházky po obvodu historického jádra můžeme vstoupit tzv. Dolní branou, která je součástí renesančního městského opevnění dovnitř renesančního města. Můžeme navštívit i městský park Parkán - prostor nacházející se za obvodovou hradební zdí, odkud jsou pěkné pohledy na kostel sv. Jakuba a bývalé městské školy - čp. 30.
Dolní branou se dostaneme na malé Kostelní náměstí, kde nás mohou zaujmout po levé straně domy čp. 28 a čp. 29 svou sgrafitovou výzdobou a štíty s cimbuřím. Největší stavbou na náměstí je kostel sv. Jakuba - zástupce gotického slohu a význačná dominanta historického jádra. Po prohlídce kostela se vydáváme uličkou kolem kostela a za čp. 29 nejprve nalezneme budovu bývalé městské školy - čp. 30. Proti této budově je okénko staré sakristie s prohnutou mříží, kde podle staré pověsti dal Jan Žižka upálit 85 neposlušných prachatických měšťanů.
Po návratu na Kostelní náměstí pokračujeme nahoru na Velké náměstí. Cestou po pravé straně uvidíme tzv. Sitrův dům čp. 13 - dnes sídlo Prachatického muzea. Uprostřed náměstí se nachází kašna s renesanční sochou a lavičkami, kde je možné nabrat další sílu k prohlídce města a přitom vnímat renesanční architekturu domů na náměstí.
Cestou z Prachatic do Kratochvíle si můžeme prohlédnout rodný domek J. Husa a stanout před jeho pomníkem v Husinci.
Renesanční zámek Kratochvíle nacházející se nedaleko Netolic je nejnázornějším svědectvím o italské kulturní orientaci Viléma z Rožmberka, předního velmože české renesance. Jednopatrovou budovu, která byla obdobou soudobých italských vil, vystavěl v letech 1583 - 1589 Baltazare Maggi z Arogna. Vstupní sál a jídelnu v přízemí vyzdobil malbami s loveckými motivy Georg Widmann. Strop společenských sálů v prvním patře pokrývá bohatá štukatérská výzdoba s náměty z římských dějin, mistrovské dílo Antonia Melany. Přes náročnou výzdobu jsou interiéry zařízeny jen zčásti, za pozornost však stojí expozice českého animovaného filmu, která připomíná především rodičům dnešních školáků důvěrně známé večerníčky a jiné pohádkové postavičky. Hned za zámkem začíná první z velkých ohrad, kde chovají jezdecké koně. Malebné prostředí zámku s vodním příkopem a zámeckým parkem s překrásná flórou umocní naše zážitky dostatečným způsobem.
Nedaleko letohrádku Kratochvíle se nachází město Netolice. Historické jádro města je od roku 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Po památkách města je vybudována naučná stezka Historická krajina Netolicko, tzv. malý okruh, a po památkách regionu naučná cyklostezka, tzv. velký okruh. V Netolicích je k vidění Přemyslovské hradiště rozkládající se na vrchu sv. Jana, kostel sv. Václava, původně gotická stavba s románskými prvky, Rožmberský dům. Prostoru náměstí dominuje radnice, neorenesanční monumentální stavba, v jeho severním rohu se nachází renesanční budova s podloubím, ve které v současnosti sídlí Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu.
Z Netolic dále pokračujeme cestou směrem na Bavorov, kde, pokud čas dovolí, se můžeme zastavit na náměstí a pokochat se nejcennější památkou Bavorova - kostelem zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie, odborníky a milovníky umění nazývaný vzácnou a uměleckou památkou jihočeské gotiky.
Necelých 6 kilometrů od Bavorova se na vrchu Malošíně tyčí zřícenina hradu Helfenburk. Auto odstavíme na úpatí hory nedaleko silnice a vystoupáme asi jeden kilometr lesem k hradu.
Ten je obklopen valem, příkopem a mohutnými hradbami. Vstup vede přes dřevěný most do první brány, dále druhou branou do tzv. přihrádku. Třetí brána s předbraním ústí na rozsáhlé nádvoří. Nad nádvořím na vrcholu hřebene stojí třípatrový obytný palác obklopený úzkým parkánem. Uprostřed paláce se nachází čtvercový dvůr, v přízemí dochován gotický oblouk, konzoly a dále v jednotlivých patrech zbytky ostění a trámů. Na konci ostrohu je válcová věž, ze které se na závěr můžeme pokochat velkolepými výhledy na Šumavu a krajinu kolem Bavorova.

Autor: Bohdan Dvořák

Zákres v mapě

Hodnocení

1 je nejméně, 10 je nejvíce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Výsledek: 3.1

Pošumaví Prachaticko Autem
náročnost: 1
délka celkem: 0 km

zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle radnice v Netolicích radnice v Netolicích na náměstí v Netolicích na náměstí v Netolicích vstup na zříceninu hradu Helfenburk vstup na zříceninu hradu Helfenburk zřícenina hradu Helfenburk zřícenina hradu Helfenburk zřícenina hradu Helfenburk zřícenina hradu Helfenburk
 
zpět na výběr vytisknout
Partnerské weby