TOP turistické cíle (16)

Kam na výlet?
Pošumaví
Klatovsko (4)    Prachaticko (6)    Strakonicko (6)   
Klatovsko

25.6.2014 Hrad Velhartice

Hlavním lákadlem oblasti kolem obce Velhartice je bezesporu stejnojmenný gotický hrad Velhartice z přelomu 13. a 14. století, který založil český pán Bohumil z Budětic.

Architektura
Hrad Velhartice
patří k ojedinělým dílům české hradní architektury a jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce Rajského domu s protější …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Velhartice

hrad Velhartice hrad Velhartice
 

Strakonicko

hrad Rabí

Hrad Rabí je výraznou dominantou horního Pootaví. Patří také k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradům v Čechách. Původní hradní jádro hradu Rabí vzniklo na počátku 14. století ve formě strážní věže jako ochrana obchodní cesty spojující Sušice s Horažďovicemi i jako ochrana bohatých rýžovišť zlata. …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Rabí

hrad Rabí hrad Rabí
 

Strakonicko

Horažďovice

Horažďovice leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m. V roce 1292 byly povýšeny na město, z této doby pochází mohutné, dodnes částečně dochované, raně gotické městské opevnění, původně 1300 m dlouhé s druhou nejstarší dochovanou městskou bránou v Čechách, …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Horažďovice

Horažďovice Horažďovice
 

Strakonicko

Prácheň

Zřícenina hradu se nachází na vrchu Prácheň. Hrad na Práchni vznikl pravděpodobně v 11. století jako sídlo správce prácheňského kraje a byl součástí systému tzv. hradské správy přemyslovských Čech. S rozpadem této správní organizace na přelomu 12. a 13. století zapadá …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Horažďovice

hradiště Prácheň - zbytky valů hradiště Prácheň - zbytky valů
 

Prachaticko

Vlachovo Březí

V obci Vlachovo Březí najdete areál bývalých hospodářských budov (pivovar, stodola, stáje, sýpka) a budovu zámku. Zámek byl postaven na místě původní tvrze, vypálené r. 1468 a 1620. V dnešní době to je jednoduchá dvoupatrová stavba ze 17. stol. Váže se k němu pobyt Jana …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Vlachovo Březí

Vlachovo Březí Vlachovo Březí
 

Prachaticko

Vodní nádrž Husinec

Vodní nádrž Husinec se nachází na řece Blanici, poblíž stejnojmenné vesnice v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Přehrada, která byla vybudována v letech 1934 až 1939, slouží jako zásobárna vody pro město Prachatice. Součástí nádrže je i malá vodní elektrárna …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Husinec

vodní nádrž Husinec vodní nádrž Husinec
 

Strakonicko

Sušice

Město Sušice leží při řece Otavě 10 kilometrů jihovýchodně od hradu Rabí. Nejstarší dochovanou částí města jsou zbytky gotických hradeb, vystavěných Janem Lucemburským, z roku 1322. Jednou z nejstarších památek je gotický farní kostel svatého Václava pocházející z první …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Sušice

Sušice - ozdobné štíty domů na Náměstí Svobody Sušice - ozdobné štíty domů na Náměstí Svobody
 

Prachaticko

Prachatice

Město Prachatice patří k nelépe zachovalým městským komplexům v České republice-historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami. Z těchto důvodů bylo historické jádro v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Prachatice

kolorit Prachatic kolorit Prachatic
 

Prachaticko

Zámek Kratochvíle

Renesanční zámek Kratochvíle nacházející se nedaleko Netolic, je nejnázornějším svědectvím o italské kulturní orientaci Viléma z Rožmberka, předního velmože české renesance. Jednopatrovou budovu, která byla obdobou soudobých italských vil, vystavěl v letech 1583 - 1589 Baltazare …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Netolice

zámek Kratochvíle zámek Kratochvíle
 

Prachaticko

Lštění

První písemná zmínka o obci Lštění sice pochází z roku 1398, ale v raném středověku zde bylo vystavěno pravděpodobně přemyslovským knížetem Spytihněvem I. hradiště, které patřilo mezi významné hraniční body tehdejšího přemyslovského patrimonia.
leží na vyvýšeném …

více…


dostupnost: na kole, pěšky, autem
město: Lštění

Lštění - kostel svatého Vojtěcha Lštění - kostel svatého Vojtěcha
 

zobrazit na stránce:   stránka: « 1 2 »
Partnerské weby